26/05/2017

Trong ngày 15/05/2017, Khoa Địa lý đã tổ chức buổi báo cáo đề tài thực tập tốt nghiệp cho 51 sinh viên chuyên ngành Địa lý Môi trường khóa 2013 – 2017. Tham gia đánh giá buổi báo cáo có các giảng viên bộ môn Môi trường: TS. Lê Thanh Hòa (Trưởng bộ môn), TS. Lê Đức Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Phương Dung, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, ThS. Ngô Tùng Lâm.