27/06/2016
Từ ngày 9/5/2016 đến 14/5/2016, sinh viên năm 3 chuyên ngành Địa lý Môi trường đã được tham gia chuyến thực tập thực tế tại Nha Trang – Đà Lạt. Cùng đi với đoàn là các thầy cô thuộc tổ bộ môn Địa lý môi trường do TS. Lê Thanh Hoà làm trưởng đoàn.