26/09/2016
Thứ 7 ngày 24/9/2016, tại phòng A1-14 cơ sở Linh Trung (Thủ Đức), Bộ môn Kinh tế - Phát triển vùng đã tổ chức giới thiệu chuyên đề Marketing Online cho sinh viên chuyên ngành Địa lý Kinh tế - Phát triển vùng năm thứ 3 và năm thứ 4.