Hội nghị kiên toàn Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên Khoa Địa lý lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 -2019

Ngày 26/4/2018, Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban chấp hành (BCH) Liên chi hội sinh viên (LCH SV) Khoa Địa lý lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 -2019 đã diễn ra thành công tại phòng P203 - Trường ĐH KHXH&NV (cơ sở Linh Trung, Thủ Đức).

Đến tham gia Hội nghị, vui mừng khi đón tiếp: 
-
Thầy Hoàng Trọng Tuân - phụ trách CTSV Khoa Địa Lý
- Đ/c Mai Hữu Tâm - Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường 
- Đ/c Bùi Thị Thu Hương - Bí Thư Đoàn Khoa Địa Lý

Hội nghị biểu quyết 100% cho các đồng chí sau thôi công tác vì lý do tốt nghiệp và học tập:
1. Đ/c Trần Huy Vinh - Địa Lý K35 - Nguyên LCH Trưởng LCH SV Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
2. Đ/c Lê Thị Yến Nhi - Địa Lý K36 - Nguyên LCH Phó LCH SV Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
3. Đ/c: Phạm Nữ Ngọc Huỳnh Mai - Địa Lý K35 - Nguyên LCH Phó LCH SV Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
4. Đ/c: Phạm Thị Vệ Linh - Địa Lý K36 - Nguyên Uỷ viên BCH LCH Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
5. Đ/c: Bùi Nhật Khương - Địa Lý K36 - Nguyên Uỷ viên BCH LCH Khoa Địa Lý NK 2017 -2019

Đồng thời Hội nghị cũng đã hiệp thương được BCH LCH sinh viên Khoa Địa Lý mới với cơ cấu như sau: 
1. Đ/c Nguyễn Thị Thương - Địa lý K37 - Phó bí thư Đoàn khoa - LCH LCH SV Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
2. Đ/c Phan Tấn Tài - Địa Lý K37 - Liên chi hội phó LCH SV Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
3. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhiên - Địa Lý K37 - Uỷ viên BCH LCH Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
4. Đ/c Lê Minh Như - Địa Lý K37 -Uỷ viên BCH LCH Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
5. Đ/c Huỳnh Kim Nhân - Địa Lý K37 - Uỷ viên BCH LCH Khoa Địa Lý NK 2017 -2019
6. Đ/c Lâm Chi Anh - Địa Lý K38 - Uỷ viên BCH LCH Khoa Địa Lý NK 2017 -2019

Xin cảm ơn những đóng góp của BCH cũ đã đưa phong trào sinh viên khoa đi lên. Chúc các đồng chí sức khỏe, thành công trên con đường sắp tới.
Xin chúc mừng các đồng chí trong BCH mới nhiều sức khoẻ và nhiệt huyết để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ trong nhiệm kì của mình.