THÔNG BÁO LỊCH HỌC SINH VIÊN NĂM NHẤT HK I (2019 - 2020)

1. Theo thông tin của Phòng đào tạo, Học kì I (2019-2020), SV năm Nhất không cần đăng kí môn học trên hệ thống mà chỉ cần học theo đúng lịch của Trường và Khoa thông báo. Đến Học kì II, SV phải đăng kí môn học trên hệ thống.

 

2. SV năm Nhất học các môn Đại cương theo lịch của trường.

 

3. SV năm Nhất học TẤT CẢ các môn sau đây do Khoa lên lịch (xem thông tin bảng dưới):

 

LỚP TT Mã LHP Tên HP Số TC Số Tiết Lớp Sĩ Số Thứ Tiết Phòng Thời gian học Tên CBGD Ghi chú
NĂM 1 - KHÓA 2019-2023 (SV học 6 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn) 1 1910DIA106.101 Khoa học Địa lý 2 30 19608 2 Ba 6-9 A1-25 27/08/2019-15/10/2019' TS. Phạm Gia Trân
TS. Lê Thanh Hòa

2 DIA077 Thổ nhưỡng học đại cương 2 30 19608 0 Sáu 1-5 A1-15 01/11/2019 - 06/12/2019 ThS. Nguyễn Thị Oanh
3 DIA010 Cơ sở địa lý tự nhiên 3 45 19608 12 Sáu 1-5 A1-15 30/08/2019 - 25/10/2019 TS. Ngô Thanh Loan
ThS. Trần Duy Minh

 


TT Mã LHP Tên HP Số TC Số Tiết Lớp Sĩ Số Thứ Tiết Phòng Thời gian học Tên CBGD Ghi chú
NĂM 1 - KHÓA 2019-2023 (SV học 6 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn) 1 1910DIA106.101 Khoa học Địa lý 2 30 19608 2 Ba 6-9 A1-25 27/08/2019-15/10/2019' TS. Phạm Gia Trân
TS. Lê Thanh Hòa

2 DIA077 Thổ nhưỡng học đại cương 2 30 19608 0 Sáu 1-5 A1-15 01/11/2019 - 06/12/2019 ThS. Nguyễn Thị Oanh
3 DIA010 Cơ sở địa lý tự nhiên 3 45 19608 12 Sáu 1-5 A1-15 30/08/2019 - 25/10/2019 TS. Ngô Thanh Loan
ThS. Trần Duy Minh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.