Sinh hoạt học thuật hỗ trợ Sinh viên Nghiên cứu Khoa học

Trong chuỗi sinh hoạt học thuật hỗ trợ Sinh viên Nghiên cứu Khoa học, chiều ngày 11/12/2020 tại VPK Địa Lý, 4 cá nhân và nhóm sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021 đã thực hiện buổi seminar chuyên đề giới thiệu hướng nghiên cứu và kế hoạch thực hiện đề tài.

Tại buổi seminar, các sinh viên cũng đã được trao đổi về nội dung Quy định về trích dẫn và chống đạo văn ban hành kèm theo quyết định số 02/QĐ-XHNV-TTPC-SHTT ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.