Thông báo về việc nộp lại đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (2017-2018)

Khoa Địa lý thông báo đến các nhóm đã tham gia báo cáo trong "Hội nghị khoa học Địa lý - 2018" về việc nộp lại bản báo cáo sau khi chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng và người phản biện. Thông tin cụ thể như sau:

 - Thời gian nộp lại: Thứ 2, ngày 18/06/2018 (giờ hành chính).

- Địa điểm: Văn phòng Khoa (cơ sở ĐTH, quận 1).

- Hình thức nộp: 01 bản giấy (có nhận xét và chữ ký của người hướng dẫn) + 01 đĩa CD (lưu báo cáo và dữ liệu nghiên cứu).

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.