Tổ chức báo cáo NCKH cho SV vào thứ 6 (07/8/2020)

Theo công văn của Phòng DN & QLKH yêu cầu triển khai Tuần lễ Nghiên cứu Khoa học cho SV từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 8 năm 2020.
 
Khoa Địa lý sẽ tiến hành tổ chức buổi báo cáo NCKH cho SV vào thứ 6 (07/8/2020) lúc 7:30 (phòng sẽ thông báo sau). Cụ thể:
 
- Bảng kế hoạch, danh sách hội đồng và danh sách phân công hướng dẫn Thầy Cô xem và thực hiện kèm theo bên dưới.
- Giảng viên hướng dẫn yêu cầu nhóm SV thực hiện nộp báo cáo kết quả nghiên cứu theo mẫu gửi đính kèm và có chữ ký GV hướng dẫn vào thứ 2 (03/8/2020) (xem file bìa chính, file bìa phụ)
- Thầy Cô phản biện nhận báo cáo vào thứ 3 (04/8/2020).

 

  
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.