Hướng dẫn viết báo cáo Khoá luận, đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày hình thức và nội dung viết báo cáo Đồ án và Khoá luận Tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và GIS. Gồm các nội dung: hướng dẫn chung, và các nội dung liên quan (bìa, mục lục, sử dụng và trích dẫn tài liệu tham khảo, dàn bài, mục lục..).

Hướng dẫn chung. Tải file WORD

1. Trích dẫn tài liệu tham khảo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Dàn bài tổng quát

3. Mẫu trang mục lục

4. Mẫu danh mục bảng, hình

5. Mẫu trang bìa

6. Cách viết Tóm tắt
                         

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.