Chương trình Hội thảo Khoa học 2014

Chương trình Hội thảo Khoa học khoa Địa lý năm 2014
Địa điểm: Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.


Phòng D201

Thời gian

Nội dung

7:30-8:00

Đón tiếp đại biểu

8:00-8:15

Phát biểu khai mạc

8:15-8:30

TS.Lê Xuân Thuyên, “Sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên môi trường khu vực Nam bộ”

8:30-8:45

GS.TSKH Nguyễn Tác An, “Quản lý, sử dụng tài nguyên khu vực Nam Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu”

8:45-9:00

PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn , Báo Văn Tuy, “Tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng tại tỉnh Ninh Thuận”

9:00-9:15

TS.Nguyễn Văn Ngà, “Thực trạng nguồn nước TP HCM và định hướng quản lý khai thác sử dụng và bảo vệ”

9:15-9:45

Thảo luận

9:45-10:00

Giải lao, tiệc trà

10:00-10:15

ThS. Phạm Bách Việt; Quan trắc và Giám sát các thay đổi bề mặt đất với tiếp cận bằng Viễn thám

10:15-10:30         

TS.Trần Thị Út, TS. Chu Mạnh Trinh và Huỳnh Thạnh, “Quản lý tài nguyên ven biển và vấn đề sinh kế bền vững cho người đánh cá quy mô nhỏ. Bài học kinh nghiệm từ trường hợp Thị trấn Phước Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu”

10:30-10:45         

TS. Phạm Gia Trân; Ngập nước, nhiệt độ và các bệnh tật liên quan tại TP HCM – giai đoạn 2001-2011

10:45-11:15

Thảo luận

11:15-11:30

Tổng kết hội thảo

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.