Sinh viên Đào Minh Khoa đạt giải Ba NCKH SV cấp Trường năm học 2019 - 2020

Tại Lễ khen thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019-2020, ngày 12/01/2021 tại Hội trường Nhà Điều Hành trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, sinh viên Đào Minh Khoa (ảnh, thứ 5 từ trái qua), chuyên ngành Địa Lý Dân số - Xã hội, đã nhận được Giải Ba NCKH SV với đề tài: "Phân tích thực trạng già hoá dân số và nhu cầu sử dụng Nhà dưỡng lão của Người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

 
Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân (ảnh, thứ 6 từ trái qua), Cán bộ hướng dẫn đề tài trên, cũng nhận được Giấy khen của Hiệu Trưởng về thành tích hướng dẫn sinh viên đạt thành tích tốt trong NCKH SV cấp Trường.