Đại hội đại biểu câu lạc bộ M.O.C nhiệm kỳ 2018-2019

Vào lúc 13giờ, ngày 06/10/2018, tại phòng A1-02 (ĐH KHXH&NV - Cơ sở 2) đã diễn ra Đại hội Đai biểu Câu lạc bộ M.O.C nhiệm kì 2018-2019.