Điểm rèn luyện HK2, Năm học 2016-2017 (dự kiến)

Sinh viên xem file đính kèm

Mọi khiếu nại về điểm rèn luyện, SV vui lòng gửi đơn khiếu nại theo một trong hai hình thức sau:

- Gửi email: tuanhoang@hcmussh.edu.vn

- Nộp trực tiếp: Văn phòng Khoa, giờ hành chính (Phòng A222, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng).

Thời hạn giải quyết khiếu nại: đến hết ngày 30/06/2017

Mẫu đơn khiếu nại: http://dialy.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=d637c337-f3d3-4e7f-90f9-b9e07d24e5f9

 ​Lưu ý: Sau ngày 30/06/2017, mọi khiếu nại của Sinh viên do sai sót trong việc chấm điểm rèn luyện sẽ không được giải quyết.  Điểm rèn luyện sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân khi xét học bổng, xét thi đua khen thưởng và xét tuyển dụng tại một số cơ quan/doanh nghiệp.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.