KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA ĐỊA LÝ GIAI ĐOẠN 2011- 2015

Phát triển nhân lực
Mục tiêu chung: Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên về giảng dạy nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên

Mục tiêu cụ thể:
o Tăng số lượng giảng viên có bằng tiến sĩ
o Từ năm học 2011 - 2012: toàn bộ giảng viên có bằng thạc sĩ
o Giảm tỷ lệ sinh viên/ giảng viên (hiện nay là 22SV/GV, phần đấu đến 2015 đạt 18SV/GV)
o Tăng số lượng chuyên viên phục vụ giảng dạy và nghiên cứu (từ 2 đến 3).
Giải pháp:
o Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ hoàn tất chương trình cao học và được thi công chức đúng hạn.
o Xem xét giữ lại sinh viên giỏi cho các chuyên ngành đang có nhu cầu. Thu hút NCS bảo vệ TS thành công về làm việc tại Khoa.
o Thông qua các chương trình hợp tác để gửi cán bộ đi học sau đại học ở nước ngoài, ưu tiên cho việc tìm các học bổng làm NCS ở nước ngoài. Tạo điều kiện để GV thi và làm NCS (thông qua việc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu trong nước).
o Từng bước tuyển các chuyên viên chuyên trách công tác học vụ, chuyên nghiệp hóa các hoạt động hành chánh của Khoa.
o Kiên quyết thực hiện qui định hậu tuyển dụng đối với cán bộ mới tuyển dụng và cán bộ không tích cực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Toàn văn chi tiết của Chiến lược xin xem tại đây.

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.