Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XII - DANH SÁCH BÀI TOÀN VĂN (cập nhật 15/07/2020)

Ban tổ chức (BTC) Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 12 công bố danh sách trạng thái các bài toàn văn tính đến ngày 15/07/2020. Vui lòng xem danh sách chi tiết tại đây.

 

Từ ngày 20/07/2020, BTC đã KHÔNG nhận thêm các bài viết mới và cổng thông tin điện tử đã khóa. Những bài viết mới gửi sau 20/07/2020 sẽ KHÔNG được chấp nhận dưới bất kì hình thức nào (để tránh xung đột quyền lợi khoa học và khiếu nại về sau). Các bài viết ở trạng thái Pending sẽ tiếp tục quá trình thông qua sự hướng dẫn của Ban biên tập.

 

Phiếu ghi thông tin nhận thư mời sẽ được gửi đến quý tác giả sau ngày 25/07/2020. Thư mời tham dự sẽ được Ban thư kí gửi qua đường bưu điện theo thông tin tác giả đăng kí sau ngày 20/08/2020.

 

Danh sách cập nhật TRẠNG THÁI tiếp theo (chấp nhận lần 2) của các bài báo sẽ được thông báo đến từng tác giả vào ngày 20/08/2020.

 

Quý tác giả có nhu cầu nhận thư chấp nhận đăng được gửi từ email của BTC, xin vui lòng liên hệ qua email của BTC. 

 

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý nhà khoa học, kính chúc quý nhà khoa học dồi dào sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của khoa học Địa lý nước nhà.

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.