Kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên (học kỳ 1, năm học 2020-2021) [dự kiến]

Bảng dự kiến Kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên (học kỳ 1, năm học 2020-2021), vui lòng xem chi tiết tại đây.

Mọi khiếu nại về điểm rèn luyện, vui lòng gửi email: ctsvdialy@hcmussh.edu.vn

(Nội dung email ghi rõ họ và tên, mã số sinh viên, nội dung khiếu nại)

 

Thời hạn giải quyết khiếu nại: Thứ , 13/1/2021 đến thứ , 20/1/2021

 

Lưu ý: Sau ngày 20/1/2021, mọi khiếu nại của Sinh viên do sai sót trong việc chấm điểm rèn luyện (gồm sai sót do lớp trưởng gửi điểm, sai sót do giáo viên chủ nhiệm chấm điểm, sai sót do CTSV nhập điểm,…) sẽ không được giải quyết. Điểm rèn luyện sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân khi xét học bổng, xét thi đua khen thưởng và xét tuyển dụng tại một số cơ quan/doanh nghiệp.

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.