Kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kì 2, năm học 2019-2020 (dự kiến)

Bộ phận Công tác sinh viên Khoa Địa lý xin thông báo Bảng điểm rèn luyện (dự kiến) đến toàn thể sinh viên trong Khoa. Bảng điểm rèn luyện chi tiết vui lòng xem tại đây.


Lưu ý:

- Thời hạn sinh viên khiếu nại (nếu có): Chủ nhật, ngày 26/07/2020 (Mẫu đơn khiếu nại, Sinh viên tải từ Website của Khoa). Sau ngày 26/07/2020, mọi khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết. Điểm rèn luyện sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân khi xét học bổng, xét thi đua khen thưởng và xét tuyển dụng tại một số cơ quan/doanh nghiệp.


 - Email gửi thông tin khiếu nại (nếu có): ctsvdialy@hcmussh.edu.vn


CTSV Khoa

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.