Thông báo Tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên - 2018 (cập nhật ngày 27/05/2018)

Khoa Địa lý thông báo Tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 như sau:

- Thời gian báo cáo và bảo vệ trước hội đồng: 07:00, thứ hai, ngày 04/06/2018 

- Địa điểm: Phòng C2-11, Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức


Lưu ý:
- Sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu trên PowerPoint.
- Thời gian báo cáo tối đa: 15 phút (số lượng slides tùy nhóm báo cáo quyết định).
- Thứ tự báo cáo: SV sẽ bốc thăm tại buổi báo cáo.

Danh sách đề tài báo cáo trước hội đồng xem tại đây.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.