SV Khoa Địa lý đạt điểm trung bình cao nhất Trường nhận Học bổng Khuyến khích Học tập

Với điểm trung bình là 8.47, Khoa Địa lý đạt điểm cao nhất trong đợt xét tuyển nhận Học bổng Khuyến khích Học tập trong học kỳ 2, năm học 2018-2019 của Trường. 

Khoa Địa lý xin chức mừng 17 SV của Khoa đã đạt thành tích học tập tốt nhất (3 SV Xuất sắc, 14 SV Giỏi) và được dự kiến nhận Học bổng khuyến khích học tập HK 2, NH 2018-2019.