Thông báo 01: tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII

Nhận được sự đồng ý của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự nhất trí giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hội Địa lý TP Hồ Chí Minh với Hội Địa lý Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII.

 

Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH &NV xin trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu tham gia viết bài cho Hội thảo.

 

Xin vui lòng đọc thông tin chi tiết trong Thông báo số 1 bên dưới (file đính kèm)

Trân trọng./.