Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện (HK1, Năm học 2016 -2017)

Thực hiện yêu cầu của Phòng Công tác Sinh viên (CTSV), Bộ phận CTSV Khoa thông báo hoạch đánh giá điểm rèn luyện học kì I, năm học 2016 - 2017 như sau:
* Từ ngày 25/12/2016 đến 10/01/2017: Ban cán sự lớp tổ chức cho các thành viên trong lớp đánh giá và tổng hợp bảng điểm rèn luyện. Kết quả đánh giá ĐIỀN TRỰC TIẾP vào cột "điểm cá nhân" (file đính kèm) và gửi file đánh giá về địa chỉ email:tuanhoang@hcmussh.edu.vn 
Lưu ý:
- Sinh viên KHÔNG TỰ Ý XÓA/ SỬA thông tin cá nhân trên file gốc (file đính kèm). Mọi điều chỉnh sẽ ghi trong cột “ghi chú” hoặc tạo một worksheet mới để điền thông tin.
- File gửi về cần ghi rõ tên lớp hoặc khóa học. 
Ví dụ: [MoitruongK33]DRLHK1(2016-2017)
- Gửi đúng thời hạn.
* Ngày 10/01 - 15/01/2017: Bộ phận CTSV Khoa sẽ tổng hợp kết quả đánh giá và gửi cho giáo viên chủ nhiệm các lớp đánh giá.
* Ngày 16/01 - 18/01/2017: Bộ phận CTSV Khoa sẽ tổng hợp kết quả đánh giá của giáo viên chủ nhiệm các lớp; gửi cho BCN Khoa trình duyệt và đăng trên website của Khoa.
* Ngày 19/01 - 12/02/2017: Giải quyết các khiếu nại của sinh viên liên quan đến điểm rèn luyện. Các khiếu nại về điểm rèn luyện gửi về cho thầy Hoàng Tuân qua địa chỉ email nêu trên hoặc gửi về văn phòng Khoa (Phòng A222, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng).
Lưu ý: Sau ngày 12/02/2017, mọi khiếu nại của Sinh viên do sai sót trong việc chấm điểm rèn luyện (gồm sai sót do lớp trưởng gửi điểm, sai sót do giáo viên chủ nhiệm chấm điểm, sai sót do CTSV nhập điểm,…) sẽ không được giải quyết.  Điểm rèn luyện sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân khi xét học bổng, xét thi đua khen thưởng và xét tuyển dụng tại một số cơ quan/doanh nghiệp.
* Ngày 14/02/2017: Điểm rèn luyện chính thức được gửi xuống Phòng CTSV.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.