Hội thảo Quốc tế 2019 "Khoa học Địa Lý trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và Thách thức"

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đại diện cho việc ứng dụng công nghệ số đã và đang thúc đẩy những thay đổi và cách thức tiếp cận của nhiều ngành khoa học trong đó có khoa học địa lý. Công nghiệp 4.0 được cho là không những sẽ chuyển đổi các mô hình sản xuất và dịch vụ có giá trị cao, mà chúng còn có tác động đến các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản. Riêng đối với khoa Địa lý,  Công nghiệp  4.0 không những là cơ hội mà còn là thách thức đối với các nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu trong việc vận dụng những thành tựu khoa học và những cách tiếp cận mới của cuộc  cách mạng công nghệ 4.0 trong nghiên cứu  Địa lý xã hội-nhân văn và địa lý tự nhiên.

 

Với mục tiêu trao đổi và công bố các nghiên cứu mới của các nhà khoa học Địa lý và các nhà khoa học liên ngành khác  trong nước và quốc tế về cách tiếp cận và vận dụng thành tựu khoa học của công nghệ 4.0, kỷ yếu của hội thảo quốc tế với chủ đề “Khoa học Địa Lý trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức” đề cập đến các nội dung nghiên cứu bao gồm: 

 

1. Ứng dụng Kỹ thuật số trong lĩnh vực Địa lý, kinh tế-xã hội, du lịch và giáo dục. Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong CMCN 4.0 trong các nghiên cứu này liên quan đến: Trí tuệ nhân tạo (AI), WEB - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data).


2. Ứng dụng GIS trên nền tảng công nghệ 4.0 của ESRI,bao gồm các bài viết về ứng dụng 4.0 tập trung nhấn mạnh sự kết hợp nhiều loại hình công nghệ (đồ họa trên máy tính, bản đồ trợ giúp bằng máy tính, viễn thám...). Đặc biệt, với khả năng phân tích không gian kết hợp với kỹ thuật Viễn thám và Công nghệ 4.0 nên GIS được coi như công cụ trợ đắc lực trong các nghiên cứu về quản lý đô thị, kinh tế - văn hóa - xã hội, quy hoạch thương mại, quản lý dân cư, quản lý tài nguyên - môi trường, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, quản lý đất đai, quản lý và đánh giá tài nguyên nước, quản lý thu gom rác thải, xác định nguy cơ gây ô nhiễm…


Đây là lần đầu tiên hội thảo “Khoa học Địa Lý trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức” được tổ chức trên quy mô quốc tế, tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực Địa lý và các ngành có liên quan trao đổi, giới thiệu các  thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học trong giai đoạn vừa qua. Ban tổ chức tin tưởng rằng, với tinh thần khoa học nghiêm túc và với các bài viết có hàm lượng khoa học rất caođăng trong kỷ yếu này, sẽ giúp định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành Địa lý gắn kết với những ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời gian tới.

 

Khoa Địa Lý – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia. TP.HCM xin chân thành cảm ơn các tác giả trong và ngoài nước đã nhận lời và tích cực tham gia hội thảo bằng những bài viết có giá trị khoa học rất cao; chân thành cảm ơn ban Giám hiệu Nhà trường đã nhiệt tình ủng hộ và tạo điều kiện cho hội thảo; Ban tổ chức chân thành cảm ơn công ty ESRI Việt Nam đã hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ GIS và kinh phí cho hội thảo thành công tốt đẹp.