Ngày dự kiến bắt đầu Học kì II (2020-2021)

Nhằm đảm bảo chất lượng học tập của sinh viên cũng như để phù hợp với kế hoạch công tác của CBGD, 
Khoa kính thông báo tới quý thầy cô và các sinh viên ngày dự kiến bắt đầu Học kì II (2020-2021): Thứ Hai, ngày 22/02/2021.


Lưu ý:
Sinh viên thường xuyên theo dõi website của Phòng đào tạo và website của Khoa để:
+ Theo dõi lịch đăng ký học phần và đăng ký đầy đủ các Tín chỉ học phần đại cương và chuyên ngành.
+ Theo dõi và đi học đúng TKB (đúng ngày bắt đầu của môn học).

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.