Đăng ký tham dự hội thảo

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA ĐỊA LÝ NĂM 2014
    
Họ và Tên người đăng ký:
Đơn vị công tác:
Đăng ký:
☐ Gởi bài viết tham dự hội thảo
☐ Gởi bài viết và báo cáo tại hội thảo
☐ Tham dự hội thảo (không gởi bài báo cáo)
(Vui lòng gởi phiếu đăng về địa chỉ email: bichngocee@yahoo.com trước ngày 1/9/2014)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.