Thông báo Tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên - 2018 (cập nhật ngày 18/04/2018)

Khoa Địa lý thông báo tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 như sau:

- Thời gian báo cáo và bảo vệ trước hội đồng: Thứ hai, ngày 04/06/2018 (sáng và chiều)

- Địa điểm: Cơ sở Linh Trung - Thủ Đức (Phòng cụ thể sẽ thông báo sau)

Lưu ý:

- Sinh viên nộp 03 cuốn báo cáo kèm theo 01 đĩa CD (chứa nội dung báo cáo và dữ liệu đề tài) về Văn phòng Khoa Địa lý (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng). Hạn chót là 16:30, thứ hai, ngày 14/05/2018.

- Các cuốn báo cáo có xác nhận chữ ký của Giảng viên hướng dẫn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.