Lịch trực Văn phòng khoa

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ

 Học kỳ I, năm học 2016- 2017

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 


Sáng

 

HỌP KHOA

(không tiếp sinh viên)

BCN: Cô Thu Trang

 

BCN: Cô Phượng Châu

TBM:  Thầy Chí Lâm

GV Cô Kim Thi

SĐHCô Minh Phúc

 

BCN: Thầy Gia Trân

GVCô Thu Thủy

 

BCN: Thầy Gia Trân

TKK: Cô Đường Thủy

 

 

Chiều

TBM: Thầy Thanh Hòa

GV: Cô Kim Thi

CTSV: Thầy Trọng Tuân

SĐH: Cô Minh Phúc

TKKCô Thanh Thủy

 

BCN: Cô Phượng Châu

GV:Cô Kim Thi

 

GV: Cô Châu ThủyGV: Cô Kim Thi

CTSV: Thầy Trọng Tuân (Trực tại cơ sở Linh Trung- Thủ Đức (P C2-04, từ 13h30 – 16h30) Phone: 0984.118.255)

 

 

 

Ghi chú:      

BCN  : Trực Ban Chủ nhiệm Khoa

TBM  : Trực Bộ môn (tiếp sinh viên thuộc bộ môn, tư vấn và giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên môn)

TKK  : Trực Văn phòng Khoa (trực điện thoại, tiếp khách đến liên hệ công tác, nhận hồ sơ SV và chuyển cho các bộ phận giải quyết).

                 Trực Thư ký Khoa (quản lý VPP và các thiết bị của Khoa, cho mượn tài liệu)

                 Quy định mượn sách: Mỗi sinh viên chỉ được mượn 1 quyển/lần, thời hạn 1 tuần

GVK : Cô Kim Thi (giải quyết các vấn đề: thời khóa biểu, quản lý điểm sinh viên, thi học kỳ, theo dõi tình hình giảng dạy, học tập)

         Cô Thu Thủy: Giải quyết các vấn đề về quy chế học vụ (chương trình đào tạo, đăng ký tín chỉ), xét làm khóa luận, xét tốt nghiệp

CTSV : Trực Công tác sinh viên (giải quyết các vấn đề: học phí, học bổng; chế độ chính sách, trợ cấp; tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên; phong trào SV)

AUF  : Giải quyết các vấn đề thuộc chương trình tiếng Pháp: thời khóa biểu, thi học kỳ, quản lý điểm SV, theo dõi tình hình giảng dạy, học tập)

SĐH  : Tiếp học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.

 Thời gian trực:         

Sáng  :    8h00 - 11g00

 

                  Chiều  :   13g30 - 16g30
                                        

 

 


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.