Sinh hoạt học thuật hỗ trợ nghiên cứu của sinh viên

Sinh hoạt học thuật hỗ trợ nghiên cứu của sinh viên

Tiếp nối chuỗi hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học của sinh viên, chiều ngày 22/1/2021, tại phòng K109, các sinh viên thuộc 4 nhóm đề tài nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp đã trao đổi về nội dung và phương pháp viết tổng quan tài liệu. 

Đây là hoạt động học thuật định kỳ nhằm hỗ trợ các sinh viên bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết khóa luận, đề tài nghiên cứu và tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi và tiếp thu nhận xét đóng góp cho nghiên cứu của mình.