Tương tác giữa biến động sử dụng đất đai và sự thay đổi chế độ thủy văn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

 [Review_Long Ngo]

Nghiên cứu sinh Lê Thùy Ngân tại ĐH Wageningen, Hà Lan. Đồng thời là giảng viên khoa Địa lý, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM có công bố bài báo Quốc tế trên tạp chí Land Use Policy (tạp chí chuyên ngành) năm 2018, thuộc danh mục ISI, nhóm Q1, là tác giả đứng đầu (first author) và cũng là tác giả liên hệ (corresponding author). Bài báo có tên “Interplay between land-use dynamics and changes in hydrological regime in the Vietnamese Mekong Delta” (Tương tác giữa biến động sử dụng đất đai và sự thay đổi chế độ thủy văn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam). Đây là tạp chí rất uy tín, chất lượng trong ngành. [Xin xem tóm tắt]


Trong 20 năm qua, đã có các chính sách trong việc hỗ trợ sản xuất lúa gạo và đầu tư vào cơ sở hạ tầng thủy lợi được tăng cường đồng thời sự đa dạng hóa trong các hệ thống canh tác ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, nhu cầu về an ninh lương thực, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu đang làm “chệch hướng” (diverging) và thường xuyên xung đột với những thách thức đang phải đối mặt với việc quản lý tài nguyên nước ở các khu vực thượng lưu, trung tâm và ven biển của ĐBSCL (sông Tiền & sông Hậu). Những thay đổi lớn được chỉ ra trong các chế độ thủy văn và mô hình sử dụng đất của ĐBSCL được “ghi nhận” qua tư liệu của 20 năm qua, nhưng ít được chú ý, và chưa thấy có nghiên cứu nào đã thực hiện ở cấp độ đồng bằng thông qua sự tương tác giữa chế độ thủy văn và mô hình sử dụng đất.


Dựa trên chuỗi bản đồ thời gian và dữ liệu thống kê về sử dụng đất [spatial and temporal analysis], lũ lụt và xâm nhập mặn, nhóm nghiên cứu đã thực hiện mối tương quan giữa động lực sử dụng đất và chế độ thay đổi của thủy văn ở ĐBSCL trong 3 giai đoạn điển hình. Việc sử dụng đất được phát hiện có sự biến đổi rất rõ từ 14,94% (năm 2012 so với 2001). Trong đó, việc canh tác lúa cũng trải qua sự thay đổi lớn nhất, từ việc chuyển các giống truyền thống sang trồng lúa 2 vụ với giống năng suất cao tăng gấp 3 lần. Ngoài ra, việc nuôi trồng thuỷ sản vẫn ổn định sau khi mở rộng đất canh tác trong những năm 1990 và đầu những năm 2000.


Trong khi đó, lũ lụt và xâm nhập mặn ngày càng được kiểm soát bởi hệ thống thủy lợi được xây dựng để cung cấp nước ngọt cho nông nghiệp ĐBSCL. Hệ thống cơ sở hạ tầng thủy lợi đã có vai trò quan trọng, đặc biệt thể hiện từ năm 2001 - 2012. Giai đoạn này, các tác động của không gian và thời gian về ngập lụt cũng như xâm nhập mặn đã được minh chứng, việc mở rộng hệ thống thủy lợi [hydrological infrastructures extended beyond the rice field], vượt ra ngoài đất canh tác ruộng lúa đã ảnh hưởng đến các vùng lân cận và các hoạt động sinh kế địa phương. Những tác động “khó lường trước” được dự báo sẽ “trầm trọng” hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khu vực này, do đó việc quy hoạch sử dụng đất cần phải tư duy trong chiến lược tích hợp về việc tiếp cận thủy lợi như là một phương pháp cần thiết.
Tạp chí Land Use Policy được xếp hạng Q1 ở cả 4 mục Forestry, Geography, Planning, and Development, Management, Monitoring, Policy and Law & Nature and Landscape Conservation. Tạp chí được chỉ mục hóa từ năm 1999 đến nay; H-Index là 59 theo Scholar, 83 theo Scimagojr, JIF (2017) 3.194, CiteScore (2017) 3.67, SNIP (2017) 1.713,


*Thông tin thư viện (chuẩn APA):
Thuy Ngan Le, Arnold K. Bregt, Gerardo E. van Halsema, Petra J. G. J. Hellegers and Lam-Dao Nguyen, “Interplay between land-use dynamics and changes in hydrological regime in the Vietnamese Mekong Delta”. Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.030

Xem toàn văn bài báo tại đây.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.