Dự kiến điểm rèn luyện HK1 (2017-2018) và hướng dẫn khiếu nại

Sinh viên vui lòng xem kết quả đánh giá điểm rèn luyện tại đây.


Mọi khiếu nại về điểm rèn luyện, vui lòng gửi đơn khiếu nại theo một trong hai hình thức sau:


- Gửi email: tuanhoang@hcmussh.edu.vn


- Nộp trực tiếp: văn phòng Khoa trong giờ hành chính (Phòng A222, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng).


Thời hạn giải quyết khiếu nại: từ thứ ba, ngày 16/01 đến thứ tư, ngày 31/01/2018.


Mẫu đơn khiếu nại: http://dialy.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=d637c337-f3d3-4e7f-90f9-b9e07d24e5f9

 

Lưu ý: Sau ngày 31/01/2018, mọi khiếu nại của Sinh viên do sai sót trong việc chấm điểm rèn luyện sẽ không được giải quyết (gồm sai sót do lớp trưởng gửi điểm, sai sót do giáo viên chủ nhiệm chấm điểm, sai sót do CTSV nhập điểm,…).  Điểm rèn luyện sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân khi xét học bổng, xét thi đua khen thưởng và xét tuyển dụng tại một số cơ quan/doanh nghiệp.

 CTSV

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.