Sinh viên Khoa Địa lý nằm trong Top 3 được xét Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020

Theo thông báo của Trường, với điểm chuẩn 8.70, sinh viên Khoa Địa lý đứng thứ 2 trong tổng số 27 Khoa/Bộ môn được (dự kiến) xét nhận Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1, năm học 2019-2020. Vui lòng xem thông báo chi tiết bên dưới.

 

Xin chúc mừng thành tích học tập và rèn luyện của các sinh viên Địa lý!

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.