Sinh hoạt về Nghiên cứu khoa học sinh viên

Sáng ngày 9/1/2019, tại cơ sở 2 Thủ Đức, khoa Địa Lý đã tổ chức buổi sinh hoạt về nghiên cứu khoa học (NCKH) cho sinh viên. Mục tiêu của buổi sinh hoạt khoa học nhằm cung cấp các thông tin về NCKH, cách thức đăng ký, thực hiện đề tài NCKH. Một phần quan trọng của của buổi sinh hoạt là phần hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệm tiến hành một đề tài NCKH giữa sinh viên với các thầy cô, giữa sinh viên với sinh viên.Nhiều sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 và năm thứ 4 đã tham gia buổi sinh hoạt trong đó có những sinh viên đã và đang thực hiện các đề tài NCKH và các sinh viên có ý định tham gia NCKH. Tại buổi sinh hoạt, nhiều sinh viên đã nghe hoặc biết về hoạt động NCKH của sinh viên tuy nhiên nhiều bạn không hình dung được các yêu cầu và quy mô của một công trình NCKH của sinh viên. Một số sinh viên lo lắng về thu thập và tổng quan tài liệu tiếng Anh, các khó khăn trong thu thập tài liệu thứ cấp, trong tiến hành thực địa, phỏng vấn,…Các thầy, cô đã trực tiếp giải đáp những câu hỏi của sinh viên về phương pháp tìm tài liệu thứ cấp và viết phần tổng quan nghiên cứu, các thủ tục đăng ký, thay đổi tên và thành viên tham gia đề tài, các giải thưởng khoa học cho sinh viên, các lợi ích khi thực hiện NCKH. Bên cạnh đó, một số sinh viên viên đã từng thực hiện các đề tài NCKH cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong khảo sát, điều tra thực địa và thu thập số liệu thứ cấp tại các cơ quan địa phương. Hi vọng các thông tin chia sẻ hữu ích trong buổi seminar sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động NCKH trong sinh viên khoa Địa Lý.


Các bạn sinh viên có thể truy cập các thông tin chi tiết về NCKH sinh viên trên website của khoa Địa Lý tại: http://dialy.hcmussh.edu.vn/Default.aspx?TopicId=29523dd9-61ba-4653-82be-7defcdcf7d1a


 


 


Sinh viên chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi thực hiện đề tài NCKH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.