Seminar về ArcGIS ngày 29 tháng 10 năm 2018

Seminar về “ArcGIS cho chỉ dẫn, nghiên cứu và quản lý” đã được Khoa Địa lý tổ chức ngày 29 tháng 10 tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, ĐHKHXH&NV Tp.HCM từ 13:30 đến 15:15. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học này có TS. Micheal Gould, Giám đốc Giáo dục Toàn cầu của tập đoàn Esri, TS. Wuttiboon Famnuaypol, Giám đốc Esri Việt Nam, TS. Lê Thanh Hòa, Trưởng khoa Địa lý và khoảng 100 người tham dự khác, gồm giảng viên, sinh viên đại học và sau đại học của khoa.