Chương trình đào tạo đại học ngành Địa lý bằng tiếng Pháp do Trường Đại học Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) cấp

Khoa Địa lý thông báo đến toàn thể sinh viên v/v Chương trình Đào tạo Đại học bằng tiếng Pháp. 

Chương trình đào tạo này được thiết kế để tạo điều kiện cho các sinh viên ngành Địa lý thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM theo học bậc thạc sĩ ngành địa lý thuộc các cơ sở đào tạo của các nước phía Bắc bán cầu.

Về môi trường, Việt Nam là một trường hợp điển hình: dân số gia tăng mạnh mẽ kết hợp với biến đổi khí hậu đang gây áp lực đáng kể đối với môi trường. Đại học Pau và Pays de l’Adour (UPPA) chuyên nghiên cứu lĩnh vực này, kết hợp các ngành khoa học cơ bản (như xử lý nước đô thị và ngành công nghiệp) với các ngành khoa học xã hội và nhân văn, nói cách khác là nghiên cứu mối quan hệ giữa xã hội và môi trường.

Các công trình của phòng thí nghiệm PASSAGES, nơi tập hợp các nhà địa lý học, xã hội học và các nhà quy hoạch của UPPA, được quốc tế công nhận.

Sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM theo học bậc thạc sĩ tại UPPA, sẽ được hưởng lợi hoàn toàn từ hướng nghiên cứu này.Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây

https://ifv.vn/wp-content/uploads/2020/05/brochure-Dai-hoc-Phap-VN-FINAL.pdf (trang 35)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.