Thông báo thời hạn nộp hồ sơ bảo vệ luận án của NCS khóa 2010 - đợt 2

Khoa Địa lý thông báo về thời hạn nộp hồ sơ bảo vệ luận án cho NCS khóa 2010 - đợt 2 là trước ngày 20/11/2017. Quá thời hạn trên, Nhà trường sẽ không tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định buộc thôi học đối với NCS đã hết thời gian đào tạo.


Đối với NCS khóa 2010 - đợt 1 theo quy chế cũ, hạn đào tạo 5 năm đã hết hạn đào tạo từ trước đó.


Giáo vụ khoa SĐH

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.