Hướng dẫn tham dự Lễ Tốt nghiệp sáng thứ sáu, ngày 22/9/2017 (Chính quy)

Thời gian, địa điểm: Sáng thứ 6, ngày 22/09/2017, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng (quận 1).

- Nhận lễ phục: 07 giờ, Phòng B.002 và B.003.

- Bắt đầu lễ tốt nghiệp: 08 giờ, Hội trường D.

- Trả lễ phục: Phòng B.002 và B.003 (ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc).

- Nhận bằng tốt nghiệp: Phòng D.305 (ngay sau khi trả lễ phục)

Thông tin chi tiết xem tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.