Lớp Địa lý Dân số - Xã hội K35 học ngoại khóa tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 22/9/2017, tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên lớp Địa lý Dân số - Xã hội K35 đã có buổi tham quan, tìm hiểu nhằm phục vụ cho học phần “Môi trường Văn hóa Việt Nam và các vấn đề gia đình Việt Nam hiện đại”.


Hình 1. Đoàn tham quan chụp ảnh lưu niệm trước Bảo tàng


Học phần “Môi trường văn hóa Việt Nam và các vấn đề gia đình Việt Nam hiện đại” giới thiệu cho sinh viên chuyên ngành Dân số - Xã hội về tiến trình văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn Địa lý, như sự khác biệt về văn hóa giữa các vùng, miền cũng như những thay đổi trong gia đình Việt Nam hiện nay.


Nhằm giúp cho sinh viên có cái nhìn thực tế, TS. Ngô Thị Thu Trang (giảng viên phụ trách học phần) đã cùng 15 sinh viên lớp Địa Lý Dân số - Xã hội K35 tham quan, tìm hiểu về tiến trình lịch sử Việt Nam và sự hình thành các nền văn hóa từ thời Tiền sử đến nay.


Một vài hình ảnh được ghi nhận tại buổi tham quan tại Bảo tàng: