Hoạt động hợp tác

Khoa Địa lý hợp tác với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đào tạo song ngữ cho sinh viên chính quy. Theo học chương trình này, sinh viên được bảo vệ khóa luận bằng tiếng Pháp. Được ĐHQG cho phép liên kết với trường ĐH Pau để mở hệ đào tạo cấp 2 bằng cử nhân (bắt đầu từ học kỳ II, năm học 2010-2011).

     Hợp tác với ĐH Quebec tại Montréal (UQAM, Canada) để tổ chức các lớp ngắn hạn ”Ứng dụng GIS trong quản lý rủi ro môi trường”.

    Trong năm học 2010 - 2011, Khoa đã đón 12 đoàn khách và cá nhân nước ngoài, trong đó: 02 giảng viên có tham gia báo cáo chuyên đề cho sinh viện, học viên cao học và giảng viên, 02 thảo luận về các chương trình hợp tác đào tạo; 04 hợp tác xây dựng đề án nghiên cứu; 01 NCS và 03 sinh viên đến thực tập đề làm đề tài tốt nghiệp.

   Đối tác chiến lược là các trường Đại học  có liên kết giảng dạy và thực hiện nghiên cứu của Pháp, Đức, Nhật, Canada.

 STT

 Đơn vị

Lĩnh vực hợp tác

 1

ĐH Toulouse le Mirail - Pháp

Địa lý, quản lý các tổ chức

 2

 ĐH Pau - Pháp

Qui hoạch lãnh thổ, du lịch

 3

 UQAM - Canada

Du lịch, GIS

 4

 ĐH Cottbus - Đức

Phát triển đô thị, GIS

 5

 ĐH Otemon Gakuin - Nhật

Nghiên cứu giáo dục

 6

 ĐH Okayama - Nhật

Quản trị môi trường nông thôn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.