Phòng thí nghiệm môi trường

Phòng Thí Nghiệm Môi Trường – Khoa Địa lý, bắt đầu hoạt động từ năm học 1993-1994.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành môi trường và các ngành khác.

- Phục vụ đề tài nghiên cứu của các cán bộ giảng dạy trong khoa, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh và đề tài liên kết với các cơ sở khác.

- Hợp đồng phân tích các mẫu đất, nước cho các cơ quan ngoài trường.

HOẠT ĐỘNG

Phục vụ giảng dạy:

- Giảng dạy môn “Thực tập phân tích môi trường” cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Địa lý môi trường.

- Giảng dạy, hướng dẫn thực hành hỗ trợ các môn học cho sinh viên khoa Địa lý và các khoa khác.

- Hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị cho sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Địa lý môi trường, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh làm các thí nghiệm phục vụ cho luận văn tốt nghiệp.

Phục vụ nghiên cứu khoa học:

- Các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, khoá luận, luận văn, luận án tốt nghiệp trong lĩnh vực môi trường.

- Liên kết thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Hợp đồng phân tích các chỉ tiêu về môi trường.

TRANG THIẾT BỊ

Phòng TNMT được trang bị các thiết bị và hoá chất đáp ứng việc giảng dạy và phân tích các thông số môi trường cơ bản như máy quang phổ phân tử, thiết bị phân tích COD, BOD, máy đo các chỉ tiêu chất lượng nước (độ đục, pH, EC, độ mặn, oxy hòa tan DO, nhiệt độ -TOA), máy đo tiếng ồn, thiết bị đo tốc độ gió, thiết bị lấy mẫu nước – khí, thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm, thiết bị đo chất lượng không khí trong nhà, tủ cấy và tủ ấm vi sinh, máy khuấy jartest,…

NHÂN LỰC

Phòng TNMT hiện có 2 thạc sĩ chuyên ngành Hóa Phân tích và 1 thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ môi trường; trong đó có 1 Nghiên cứu sinh.

 Liên lạc:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền     (Email: ntthien@hcmussh.edu.vn)

Phòng C2.04 – Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.

Hình ảnh phòng TNMT

 

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.