Đào tạo đại học

Địa lý học là một ngành khoa học mang tính tổng hợp và tính liên ngành cao, tích hợp giữa ba mảng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - xã hội và kỹ thuật-công nghệ, thể hiện ở ba lĩnh vực chính: địa lý tự nhiên - môi trường, địa lý nhân văn và địa thông tin.

Theo xu hướng hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa hiện nay trong nghiên cứu và giảng dạy địa lý học ở các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Địa lý (Ngành Địa lý học) của Khoa Địa lý Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay có 4 chuyên ngành

1.  Địa lý Môi trường

2.  Địa lý Kinh tế & Phát triển vùng

3.  Địa lý Dân số & Xã hội

4.  Bản đồ - Viễn thám - GIS


I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1 (KHÓA 2016-2020)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.