Bộ môn ĐL Kinh tế và PT Vùng


A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo chuyên ngành Địa lí Kinh tế và Phát triển vùng đào tạo ra nguồn nhân lực với trình độ đại học có kiến thức chuyên môn về Địa lí kinh tế gắn với kinh tế phát triển và phát triển vùng, được đào tạo cùng với việc nâng cao kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức.để phục vụ xã hội trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Đây là một ngành học có tính liên ngành cao, kết hợp giữa những hiểu biết về tự nhiên, tài nguyên, kinh tế, xã hội, và môi trường nhằm giải thích các hoạt động kinh tế của một quốc gia, các khu vực kinh tế trong một quốc gia, kinh tế vùng các quốc gia, và kinh tế toàn cầu gắn với các vùng tài nguyên trên thế giới, giải thích về sự dịch chuyển các nguồn tài nguyên trên thế giới, việc tìm kiếm các nguồn tài nguyên và thị trường cho các hoạt động kinh tế. Từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của cộng đồng, xã hội. Những tác động từ hoạt động của con người có thể ảnh hưởng đến địa lí tự nhiên và nguồn tài nguyên như hiện tượng biến đổi khí hậu, từ đó dẫn đến những tác động làm thay đổi các hoạt động kinh tế. Hiểu rõ những mối quan hệ này sẽ giúp định hướng rõ hơn các hoạt động kinh tế, cũng như khai thác tự nhiên hợp lí cho phát triển kinh tế.

I.  Mục tiêu chung

Ngành đào tạo Địa lí kinh tế và phát triển vùng trang bị cho người học kiến thức về kinh tế phát triển có quan hệ chặt chẽ với yếu tố địa lí tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, môi trường và xã hội, giúp người học phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, tư duy và thái độ, có khả năng làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, nghiên cứu và giảng dạy. Với hệ thống các kiến thức và kĩ năng trên giúp đào tạo một cử nhân Địa lí kinh tế và Phát triển vùng có khả năng đóng góp cho nhu cầu thực tế của xã hội.

(Xem chi tiết chuẩn đầu ra của Ngành tại dây)


GIẢNG VIÊN
 

Stt

Họ tên

Học vị, chức vụ

Môn học giảng dạy

Hướng nghiên cứu

1

Nguyễn Thị Phượng Châu

(Lý lịch khoa học)


- TS., Trưởng Bộ môn

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu

- Qui hoạch và quản lý đô thị

- Cơ sở địa lý nhân văn

- Kinh tế phát triển

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Địa lý kinh tế Việt Nam

- Địa lý kinh tế thế giới

- Phương pháp nghiên cứu trong Địa lý KT-XH

- Địa lý kinh tế và Kinh tế phát triển

- Tương tác không gian kinh tế- xã hội - và môi trường vùng đô thị

- Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị

- Phát triển các mô hình kinh tế theo chuẩn hàng hóa (Việt GAP, Global GAP, ISO, BAP, Organic, ASC, Fair Trade, v.v..) hướng xuất khẩu.

2

Ngô Hoàng Đại Long

(Lý lịch khoa học)

ThS. NCS

- Thương mại điện tử

- Kinh tế vùng và phân tích vùng thị trường

- Du lịch sinh thái và biến đổi khí hậu ở vùng Nam Bộ.

- Phát triển bền vững và kinh tế sinh thái ở vùng biển và hải đảo.

- Sinh thái thực liệu và ứng dụng trong đời sống.

- Ứng dụng một số mô hình/công cụ địa - tin học trong nghiên cứu khoa học.

3

Hoàng Trọng Tuân

(Lý lịch khoa học)

TS.

- Cơ sở địa lý nhân văn

- Địa lý kinh tế Việt Nam

- Kinh tế Việt Nam

- Marketing du lịch

- Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh

- Thương mại điện tử

- Môi trường và phát triển

- Phát triển du lịch

- Phát triển cộng đồng

- Truyền thông và giao tiếp trong kinh doanh

- Khởi sự doanh nghiệp (khởi nghiệp)

- Các nghiên cứu mang tính liên ngành


LIÊN LẠC

Bộ môn Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng

Phòng A222, Khoa Địa lý
Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

                      

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.