Lịch trực Văn phòng khoa

LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ 

 Học kỳ II, năm học 2017- 2018

Buổi

       Thứ 2

       Thứ 3

       Thứ 4

      Thứ 5

Thứ 6

 


Sáng

 

HỌP KHOA

(không tiếp sinh viên)

TKK:

Cô Thanh Thủy

 

GV - CVHT:

Cô Đoan Trinh


 

TKK: Cô Thanh Thủy

TBMCô Việt Ngân

 

BCN: Thầy Gia Trân

TBM: Thầy Chí Lâm

SĐH: Cô Châu Thủy

GV AUF: Cô Huyền

 

Chiều

BCN: 

Thầy Thanh Hòa

BCN - CVHT: 

Cô Phượng Châu

TKKCô Thanh Thủy

 

TKK: Cô Thanh Thủy

GV: Cô Mỹ Hạnh

 

 BCN: Thầy Gia Trân
TKK: Cô Thanh Thủy

CTSV - CVHTThầy Hoàng Tuân 

(Trực tại cơ sở Linh Trung- Thủ Đức (P C2-04, từ 13h30 – 16h30) Phone: 0984.118.255) 


Ghi chú:

BCN Ban chủ nhiệm (tư vấn và giải quyết các vấn đề chung của Khoa).

TBM Trưởng bộ môn (tiếp sinh viên thuộc bộ môn, tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn).

TTK Thư ký Khoa (nhận và gửi công văn, quản lý văn phòng phẩm và các thiết bị của Khoa, cho mượn tài liệu).

         Trực Văn phòng Khoa (trực điện thoại, tiếp khách đến liên hệ công tác, nhận hồ sơ sinh viên và chuyển cho

các bộ phận giải quyết).

CVHT Cố vấn học tập (giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên).

GVSĐH Giáo vụ sau đại học (giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh).

GVĐH Giáo vụ đại học (giải quyết các vấn đề: quy chế, thời khóa biểu, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, điểm cho sinh viên).

CTSV Công tác sinh viên (tư vấn và giải quyết các vấn đề về: khen thưởng - kỷ luật, học phí, học bổng,

điểm rèn luyện, chính sách xã hội, phong trào sinh viên).

GV AUF Giáo vụ Chương trình tiếng Pháp (giải quyết các vấn đề: thời khóa biểu, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, quản lý

điểm sinh viên). 

 

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ

Phòng A.222
Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại văn phòng: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
Email liên lạcdialy@hcmussh.edu.vn
 

 

LƯU TRỮ

Lịch trực học kỳ 1, năm học 2017-2018

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.