Lịch sử hình thành và Phát triển

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

    - Năm 1955, Ban Sử - Địa được thành lập tại Viện Đại học Sài Gòn.

    - Năm 1963, Ban Địa Lý thuộc Đại học Văn khoa (Faculty of Letters) ra đời. Ban Địa Lý hoạt động với tư cách độc lập, gồm có 11 giảng viên cơ hữu có học hàm và học vị cao. Từ năm 1966, Ban Địa Lý bắt đầu mở chương trình đào tạo Cao học, và từ năm 1970 đào tạo chương trình đào tạo Tiến sĩ đệ tam cấp.

    - Sau năm 1975, Ban Địa Lý cũ được tiếp quản và từ năm 1977 được đổi thành Bộ môn Địa Lý trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo Cử nhân Khoa học Địa lý theo hai chuyên ngành: Địa Lý Tự Nhiên và Địa Lý Kinh Tế. Đến năm 1990, Bộ môn Địa Lý được chuyển thành Khoa Địa Lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 485/TCCB, ngày 20 tháng 9 năm 1990 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TpHCM.

    - Từ tháng 3 năm 1996, sau khi tách trường, Khoa Địa Lý trở thành một trong những khoa thành viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

2. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;cơ quan ban hành quyết định

2011

Tập thể Khoa lao động tiên tiến

299/QĐ/XHNV/TCCB ngày 31/08/2011của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn Địa lý Môi trường

Tập thể lao động tiên tiến- GKT

299/QĐ/XHNV/TCCB ngày 31/08/2011của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn BĐ, VT và GIS tập thể xuất sắc cấp trường

299/QĐ/XHNV/TCCB ngày 31/08/2011của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bằng khen ĐHQG-HCM

Bộ môn Địa lý Dân số - Xã hội

1122/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 08/11/2011 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2012

Tập thể Khoa Lao động tiên tiến

477/QĐ/XHNV/TCCB ngày 23/08/2012 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn Địa lý Dân số - Xã hộ tập thể LĐTT - GKT

477/QĐ/XHNV/TCCB ngày 23/08/2012 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bằng khen ĐHQG - HCM

Quyết định số 1013/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 21/09/2012

của Giám đốc ĐHQG-HCM

Bộ môn BĐ, VT và GIS tập thể LĐTT – TT xuất sắc

477/QĐ/XHNV/TCCB ngày 23/08/2012 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn BĐ, VT và GIS tập thể xuất sắc Cấp ĐHQG

Quyết định số 969/QĐ/ĐHQG/TCCB, ngày 12/09/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Bộ môn BĐ, VT và GIS tập thể LĐTT - Xuất sắc

477/QĐ/XHNV/TCCB ngày 23/08/2012 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

2013

Tập thể Khoa LĐTT - GKT

957/QĐ/XHNV/TCCB ngày 12/08/2013 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bằng khen ĐHQG – HCM

Bộ môn BĐ, VT và GIS

Quyết định số 507/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 13/05/2013

của Giám đốc ĐHQG-HCM

2013

Bộ môn BĐ, VT và GIS tập thể xuất sắc Cấp ĐHQG

Quyết định số 1286/QĐ/ĐHQG/TCCB, ngày 06/11/2013 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Bộ môn KT-PTV tập thể LĐTT - GKT

957/QĐ/XHNV/TCCB ngày 12/08/2013 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn Địa lý Dân số - Xã hộ tập thể LĐTT - GKT

957/QĐ/XHNV/TCCB ngày 12/08/2013 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn BĐ, VT và GIS tập thể xuất sắc - GKT

957/QĐ/XHNV/TCCB ngày 12/08/2013 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

2014

Tập thể Khoa Lao động tiên tiến - GKT

521/QĐXHNV/TCCB ngày 15/08/2014 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn KT-PTV tập thể LĐTT - XS - GKT

521/QĐXHNV/TCCB ngày 15/08/2014 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn Địa lý Dân số - Xã hội tập thể LĐTT - GKT

521/QĐ/XHNV/TCCB ngày 15/08/2014của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn KT-PTV tập thể xuất sắc cấp ĐHQG

Quyết định số 1108/QĐ/ĐHQG/TCCB, ngày 19/10/2014 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2015

Tập thể Khoa Lao động tiên tiến

659/QĐ/XHNV/TCCB ngày 28/08/2015 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn Địa lý Dân số - Xã hộ tập thể LĐTT

659/QĐ/XHNV/TCCB ngày 28/08/2015 của trường ĐHKHXH&NV-TPHCM

Bộ môn BĐ, VT và GIS tập thể LĐTT

659/QĐ/XHNV/TCCB ngày 28/08/2015 của trườngĐHKHXH&NV-TPHCM
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.