ĐL Môi trường

Chương trình Cử nhân Địa Lý, chuyên ngành Địa lý Môi trường được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, năng lực - kỹ năng và phẩm chất thích hợp để làm việc trong lĩnh vực môi trường, kinh tế - xã hội, cụ thể là:

A. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành Địa lý Môi trường được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, có kiến thức, năng lực - kỹ năng về lý thuyết lẫn thực hành, có phẩm chất đạo đức đáp ứng như cầu thực tế của xã hội trong lĩnh vực môi trường, có tầm nhìn bao quát trong môi quan hệ tác động môi trường – tự nhiên-con người

I.  Mục tiêu chung

Địa lý môi trường là một chuyên ngành học có tính liên ngành của nhiều lãnh vực khoa học trái đất nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu và địa phương. Địa lý môi trường nghiên cứu về sự tương tác giữa con người, môi trường tự nhiên và những vấn đề quan tâm của xã hội, phát triển các giải pháp bền vững cho môi trường. Do đó chương trình đào tạo ngành Địa lý môi trường trình độ đại học nhằm trang bị kiến thức và  kỹ năng để có thể giải thích sự thay đổi môi trường vật lý (Đất, nước, không khí và sinh vật..) theo quan điểm hệ thống (từ lịch sử, thay đổi hiện tại, và tương lai) chịu ảnh hưởng bởi những hoạt động của con người. Những kỹ năng và kiến thức của sinh viên Địa lý môi trường là thế mạnh để giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh phức tạp dưới góc độ cảnh quan địa lý, sử dụng bảo vệ hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Chương trình học này sẽ giúp sinh viên phát triển những kỹ năng, kiến thức và quan điểm bằng cách cung cấp các cơ hội tiếp cận nghiên cứu thực tế với các nhà khoa học trong lãnh vực Địa lý môi trường.

 (Xem chi tiết Chuẩn đầu ra của ngành Địa lý Môi trường tại đây)

GIẢNG VIÊN


Stt

Họ tên

Học vị, chức vụ

Môn học giảng dạy

Lĩnh vực nghiên cứu

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

(Lý lịch khoa học)

- ThS., Trưởng bộ môn

- Trưởng phòng thí nghiệm

 

- Thực tập phân tích môi trường

- Tài nguyên nước và ô nhiễm

môi trường nước

- Độc học môi trường

- Hoá học môi trường

- Độc chất trong môi trường

- Tài nguyên nước và ô nhiễm nguồn nước

- Kỹ thuật xử lý môi trường

2

Nguyễn Thị Phương Dung

(Lý lịch khoa học)

ThS.

- Môi trường và phát triển

- Dân số, MT và phát triển

- Quản trị MT

- Thông tin giám sát môi trường

- Truyền thông, giáo dục môi trường và tiết kiệm năng lượng

- Quản lý môi trường

3

Nguyễn Thanh Hải

(Lý lịch khoa học)

TS., Phó Trưởng khoa

- Kĩ thuật môi trường

- Hóa học môi trường

- Thực tập phân tích môi trường

- Quản lý chất thải rắn và chất

thải nguy hại

- TN khí hậu và Ô nhiễm môi trường không khí

 

4

Lê Thanh Hòa

(Lý lịch khoa học)

- TS., Trưởng khoa

- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo

- Ứng dụng GIS & Viễn thám trong quản lý tài nguyên, môi trường,

- Đánh giá Tác động môi trường

- Môi trường và phát triển

- Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu tài nguyên môi trường và phát triển đô thị

- Biến đổi khí hậu tác động đến phát triển đô thị và môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội

5

Ngô Tùng Lâm

(Lý lịch khoa học)

ThS.

- Môi trường và phát triển

- Tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất

- Ô nhiễm môi trường đất

- Các vấn đề về phát triển tác động đến môi trường

6

Phạm Thị Bích Ngọc

TS.

- Môi trường và phát triển

- Môi trường học cơ bản

 

7

Hà Thị Minh Phúc

(Lý lịch khoa học)

ThS., NCS tại Nhật Bản

- Kỹ thuật môi trường

- Thực tập phân tích Môi trường

- Xử lý ô nhiễm không khí (bằng xúc tác)

- Quản lý và xử lý chất thải rắn

- Xử lý nước thải nhiễm mặn

- Quản lý năng lượng toà nhà

8

Lê Đức Tuấn

(Lý lịch khoa học)

TS.

- Môi trường và phát triển

- Kinh tế Môi trường
- Tài nguyên sinh thái rừng

- Tài nguyên môi trường rừng ngập mặn

- Hệ sinh thái nhân văn

- Quản lý các khu Dự trữ sinh quyển, Vườn Quốc gia và các Khu bảo tồn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.