Chương trình đào tạo cấp bằng Đại học Pau et Des Pays de L’adour

Chương trình song ngữ Pháp-Việt của khoa Địa Lý - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chương trình song ngữ Pháp - Việt được liên kết bởi khoa Địa Lý trường Đại học KHXH & NV và tổ chức AUF đã đồng hành cùng chúng ta hơn 10 năm qua. Chương trình đã tạo điều kiện cho rất nhiều sinh viên tiếp cận được với nền giáo dục tiên tiến của Pháp.

Khi trúng tuyển vào khoa Địa Lý trường ĐHKHXH&NV, sinh viên có cơ hội đăng kí vào chương trình cấp hai bằng đại học theo chương trình hợp tác với Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF và Trường đại học Pau et Des Pays de l’Adour.

Chương trình song ngữ Pháp-Việt (viết tắt là AUF) của khoa Địa Lý - Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành và hoạt động từ 1998 với sự giúp đỡ của Hiệp hội các trường Đại học nói tiếng Pháp (Agence Universitaire de la Francophone-AUF). Chương trình này nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và thông thạo tiếng Pháp trong lĩnh vực khoa học Địa Lý.


Từ ngày thành lập đến 2013, chương trình đã đào tạo được hơn 90 sinh viên tốt nghiệp song ngữ (sinh viên tốt nghiệp với luận văn bằng tiếng Pháp). Từ năm 2009 đến năm 2011, chương trình này đã liên kết với trường Đại học Pau và vùng Adours của Cộng hòa Pháp, đào tạo cử nhân ngành Địa lý học với hai bằng đại học ngành Địa Lý (một bằng của trường Đại học Pau và vùng Adour, Cộng hòa Pháp và một bằng của trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).