Cơ cấu tổ chức và nhân sự

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA ĐỊA LÝ

1.1.Tổ chức Đảng và Đoàn thể

- Chi bộ Khoa Địa lý

- Công Đoàn Khoa Địa lý

1.2. Chính quyền

- Trưởng khoa phụ trách chung

- Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo

- Phó Trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Trưởng bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

- Trưởng bộ môn Địa lý Dân số và Xã hội

- Trưởng bộ môn Địa lý Môi trường

- Trưởng bộ môn Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng

 

1.3. Hội đồng khoa học và đào tạo

1 - TS. Lê Thanh Hoà, Chủ tịch 

2 - ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân, Thư ký 

3 - TS. Nguyễn Thị Phượng Châu, Ủy viên 

4 - TS. Phạm Gia Trân, Ủy viên 

5 - ThS. Lê Chí Lâm, Ủy viên

6 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Uỷ viên

7 - ThS. Bàng Anh Tuấn, Uỷ viên

8 - TS. Lê Đức Tuấn, Ủy viên 

9 - TS. Trương Thị Kim Chuyên, Ủy viên 

10 - TS. Ngô Thanh Loan, Ủy viên 

11 - TS. Lê Xuân Thuyên, Uỷ viên

12 - TS. Vũ Ngọc Hùng, Uỷ viên

13 - PGS. TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên

Quyết định và danh sách hội đồng khoa học xem tại đây.

2. NHÂN SỰ KHOA

2.1. Danh sách chung

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc kiêm nhiệm

Email

1

TS. Lê Thanh Hoà

- Trưởng Khoa Địa lý

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

Phụ trách chung

hoalethanh@hcmussh.edu.vn

2

TS. Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng Khoa

Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học

nthai@hcmussh.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân

Phó Trưởng khoa

- Phụ trách quản lý đào tạo và CTSV

- Cố vấn học tập

vietngan@hcmussh.edu.vn

4

ThS. Lê Chí Lâm

- Trưởng bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

- Trưởng phòng thực hành hệ thống thông tin Địa lý

- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

- Phụ trách công tác quản lý phòng thực hành hệ thống thông tin Địa lý

lechilam@hcmussh.edu.vn

5

TS. Phạm Gia Trân

Trưởng Bộ môn Địa lý Dân số - xã hội

Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa lý Dân số - Xã hội

phamgiatran4@hcmussh.edu.vn

6

TS. Nguyễn Thị Phượng Châu

- Trưởng Bộ môn Địa lý Kinh tế - Phát triển vùng

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu.

Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng.

 

ntpchau@hcmussh.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

- Bí thư Chi bộ

- Trưởng bộ môn Địa lý Môi trường

- Trưởng phòng thí nghiệm môi trường

- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa lý Môi trường

- Phụ trách công tác quản lý phòng thí nghiệm môi trường

ntthien@hcmussh.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Chủ tịch Công đoàn

Phụ trách công tác công đoàn khoa

ntpdung@hcmussh.edu.vn

9

ThS. Trần Thị Huyền

 

Đang học NCS tại Pháp

huyentran@hcmussh.edu

10

ThS. Ngô Tùng Lâm

 

 

ngotunglam1981@hcmussh.edu.vn

11

ThS. Ngô Hoàng Đại Long

 

Giáo vụ Sau đại học

ngohoangdailong@hcmussh.edu.vn

12

ThS. Lê Thùy Ngân

 

Đang học NCS tại Hà Lan

lethuyngan@hcmussh.edu.vn

13

TS. Phạm Thị Bích Ngọc

 

 

phamthibichngoc@hcmussh.edu.vn

14

ThS. Nguyễn Thị Oanh

 

Giáo vụ Đại học

nguyenoanh@hcmussh.edu.vn

15

ThS. Hà Thị Minh Phúc

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

phuc.htm@hcmussh.edu.vn

16

ThS. Châu Ngọc Thái

 

Công tác sinh viên

Quản trị Website Khoa

thainc@hcmussh.edu.vn

17

CN. Mai Thu Huyền

 

Giáo vụ AUF (Chương trình tiếng Pháp)

maithuhuyen.auf@hcmussh.edu.vn

18

CN. Đường Thị Thanh Thủy

Thư ký Khoa

Ngoại ngữ không chuyên

thuyduong@hcmussh.edu.vn

19

ThS. Châu Thị Thu Thủy

 

 

thuychaugl@hcmussh.edu.vn

20

ThS. Trần Thị Đoan Trinh

 

Cố vấn học tập

ttdoantrinh@hcmussh.edu.vn

21

TS. Hoàng Trọng Tuân

 

- Công tác sinh viên

- Cố vấn học tập

tuanhoang@hcmussh.edu.vn

22

TS. Lê Đức Tuấn

 

 

leductuan@hcmussh.edu.vn

 

 2.2. Danh sách nhân sự phân theo các bộ môn (gồm thông tin chi tiết về lý lịch khoa học, lĩnh vực nghiên cứu,...)


Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

 

Bộ môn Dân số - Xã hội

Bộ môn Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng


Bộ môn Địa lý Môi trường

 

 Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.