Cơ cấu tổ chức

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA ĐỊA LÝ

    1.Tổ chức Đảng và Đoàn thể

- Chi bộ Khoa Địa Lý

- Công Đoàn Khoa Địa Lý

     2. Chính quyền

- Trưởng khoa phụ trách chung

- Phó trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo

- Phó trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Trưởng bộ môn Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng

- Trưởng bộ môn Địa Lý Môi Trường

- Trưởng bộ môn Địa Lý Dân Số và Xã Hội

- Trưởng bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

      3. Hội đồng khoa học và đào tạo

1 - TS. Phạm Gia Trân, Chủ tịch 

2 - TS. Nguyễn Thị Phượng Châu, Thư ký 

3 - TS. Lê Thanh Hòa, Ủy viên 

4 - TS. Ngô Thị Thu Trang, Ủy viên 

5 - TS. Lê Đức Tuấn, Ủy viên

6 - ThS. Lê Chí Lâm, ủy viên 

7 - ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân, ủy viên 

8 - TS. Thái Thị Ngọc Dư, Ủy viên 

9 - TS. Ngô Thanh Loan, Ủy viên 

10 - TS. Trương Thị Kim Chuyên, Ủy viên 

II. PHẦN NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH/KIÊM NHIỆM

EMAIL

1

TS. Lê Thanh Hoà

Trưởng Khoa

Phụ trách chung

 

hoalethanh@hcmussh.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân

 

Phó khoa 

 

 

vietngan@hcmussh.edu.vn

 

3

TS. Phạm Gia Trân

 

 

 

phamgiatran4@hcmussh.edu.vn

4

TS. Nguyễn Thị Phượng Châu

 

Trưởng bộ môn- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa Lý Kinh tế - Phát triển vùng

- Cố vấn học tập

 

ntpchau@hcmussh.edu.vn


5

ThS. Lê Chí Lâm


Trưởng bộ môn


- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

- Phụ trách công tác quản lý phòng thực hành hệ thống thông tin Địa lý

lechilam@hcmussh.edu.vn

6

 

TS. Ngô Thị Thu Trang

Trưởng phòng

Đào tạo

 

Phụ trách AUF (chương trình tiếng Pháp)


 

thutrangnt@hcmussh.edu.vn

7

ThS. Châu Thị Thu Thủy

 


Phụ trách công tác giáo vụ Sau đại học

thuychaugl@hcmussh.edu.vn

8

ThS. Hà Thị Minh Phúc

 


Đang bọc NCS tại Nhật Bản

phuc.htm@hcmussh.edu.vn

9

ThS. Hoàng Trọng Tuân

 

- Phụ trách công tác sinh viên

- Cố vấn học tập

tuanhoang@hcmussh.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ

Trưởng phòng

- Phụ trách công tác chi bộ khoa

- Phụ trách công tác quản lý phòng thí nghiệm môi trường

ntthien@hcmussh.edu.vn

11

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Chủ tịch công đoàn

Phụ trách công tác công đoàn khoa

ntpdung@hcmussh.edu.vn

12

TS. Trương Thị kim Chuyên

 

 

chuyenttk@hcmussh.edu.vn

13

TS. Lê Đức Tuấn

 

 

leductuan@hcmussh.edu.vn

14

ThS. Hồ Kim Thi

 

Đang học tập tại Đài Loan

hokimthi@hcmussh.edu.vn

15

ThS. Ngô Tùng Lâm

 

 

ngotunglam1981@hcmussh.edu.vn

16

ThS. Trần Thị Đoan Trinh

 

- Phụ trách công tác giáo vụ Đại học

- Cố vấn học tập

ttdoantrinh@hcmussh.edu.vn

17

CN. Đường Thị Thanh Thủy

 

Thư ký khoa

thuyduong@hcmussh.edu.vn

18

ThS. Nguyễn Thanh Hải

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

nthai@hcmussh.edu.vn

19

ThS. Đỗ Xuân Biên

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

biendoxuan@hcmussh.edu.vn

20

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

ngvanhoang@hcmusssh.edu.vn

21

ThS. Lê Thùy Ngân

 

Đang học NCS tại Hà Lan

lethuyngan@hcmussh.edu.vn

22

ThS. Hồ Thị Hương Giang

 

Đang học NCS tại Pháp

hogiang@hcmussh.edu.vn

23

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

 

Đang học NCS tại Úc

phamthibichngoc@hcmussh.edu.vn  

 24  ThS. Trần Thị Huyền  

 - Phụ trách giáo vụ chính quy 

- Phụ trách AUF (chương trình tiếng Pháp)

 huyentran@hcmussh.edu.vn

 

 


  • Danh sách Cố vấn học tập: TS. Nguyễn Thị Phượng Châu; ThS. Trần Thị Đoan Trinh; ThS. Hoàng Trọng Tuân.
  • Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Lớp Giảng viên phụ trách Ghi chú
Khóa 2016-2020  ThS. Ngô Tùng Lâm  
Khóa 2015-2019  TS. Lê Đức Tuấn  
Khóa 2014-2018: Địa lý Môi trường  ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 
Khóa 2014-2018: Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng
 ThS. Hoàng Trọng Tuân
 
Khóa 2014-2018: Địa lý Dân số và Xã hội
 ThS. Châu Thị Thu Thủy  
Khóa 2014-2018: Bản đồ - Viễn thám và GIS
 ThS. Lê Chí Lâm  
Khóa 2013-2017: Địa lý Môi trường
 ThS. Hà Thị Minh Phúc
 
Khóa 2013-2017: Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng
 ThS. Trần Thị Đoan Trinh
 
Khóa 2013-2017: Địa lý Dân số và Xã hội
 TS. Ngô Thị Thu Trang
 
Khóa 2014-2018: Bản đồ - Viễn thám và GIS
 ThS. Lê Chí Lâm
 

 


TS. Nguyễn Thị Phượng Châu

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.