Cơ cấu tổ chức

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA ĐỊA LÝ

    1.Tổ chức Đảng và Đoàn thể

- Chi bộ Khoa Địa Lý

- Công Đoàn Khoa Địa Lý

     2. Chính quyền

- Trưởng khoa phụ trách chung

- Phó trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo

- Phó trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Trưởng bộ môn Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng

- Trưởng bộ môn Địa Lý Môi Trường

- Trưởng bộ môn Địa Lý Dân Số và Xã Hội

- Trưởng bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

      3. Hội đồng khoa học và đào tạo

1 - TS. Lê Thanh Hoà, Chủ tịch 

2 - ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân, Thư ký 

3 - TS. Nguyễn Thị Phượng Châu, Ủy viên 

4 - TS. Phạm Gia Trân, Ủy viên 

5 - ThS. Lê Chí Lâm, Ủy viên

6 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Uỷ viên

7 - ThS. Bàng Anh Tuấn, Uỷ viên

8 - TS. Lê Đức Tuấn, Ủy viên 

9 - TS. Trương Thị Kim Chuyên, Ủy viên 

10 - TS. Ngô Thanh Loan, Ủy viên 

11 - TS. Lê Xuân Thuyên, Uỷ viên

12 - TS. Vũ Ngọc Hùng, Uỷ viên

13 - PGS. TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên

Quyết định và danh sách hội đồng khoa học xem tại đây.

II. PHẦN NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH/KIÊM NHIỆM

EMAIL

1

TS. Lê Thanh Hoà

Trưởng Khoa

Phụ trách chung

 

hoalethanh@hcmussh.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân

 

Phó khoa 

 

- Phụ trách quản lý đào tạo và CTSV

- Cố vấn học tập


vietngan@hcmussh.edu.vn

 

   3

 ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 Bí thư Chi bộ

Trưởng bộ môn

 

- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa lý Môi trường

Phụ trách công tác quản lý phòng thí nghiệm môi trường

 ntthien@hcmussh.edu.vn
   4
 TS. Nguyễn Thị Phượng Châu
Trưởng bộ môn
 

- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa Lý Kinh tế - Phát triển vùng

 

  ntpchau@hcmussh.edu.vn

5

TS. Phạm Gia Trân

Trưởng bộ môn

 

Phụ trách công tác quản lý bộ môn Dân số - Xã hội

phamgiatran4@hcmussh.edu.vn

6

ThS. Lê Chí Lâm


Trưởng bộ môn


- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

- Phụ trách công tác quản lý phòng thực hành hệ thống thông tin Địa lý

lechilam@hcmussh.edu.vn

    7
 ThS. Nguyễn Thị Phương Dung
 Chủ tịch công đoàn
 Phụ trách công tác công đoàn khoa
 ntpdung@hcmussh.edu.vn

8

 

TS. Ngô Thị Thu Trang

Trưởng phòng

Đào tạo

 

Phụ trách AUF (chương trình tiếng Pháp)


 

thutrangnt@hcmussh.edu.vn

9

ThS. Châu Thị Thu Thủy

 


Phụ trách công tác giáo vụ Sau đại học

thuychaugl@hcmussh.edu.vn

10

ThS. Hà Thị Minh Phúc

 


Đang bọc NCS tại Nhật Bản

phuc.htm@hcmussh.edu.vn

11

ThS. Hoàng Trọng Tuân

 

- Phụ trách công tác sinh viên

- Cố vấn học tập

tuanhoang@hcmussh.edu.vn

12

TS. Trương Thị kim Chuyên

 

 

chuyenttk@hcmussh.edu.vn

13

TS. Lê Đức Tuấn

 

 

leductuan@hcmussh.edu.vn

14

ThS. Hồ Kim Thi

 

Đang học tập tại Đài Loan

hokimthi@hcmussh.edu.vn

15

ThS. Ngô Tùng Lâm

 

 

ngotunglam1981@hcmussh.edu.vn

16

ThS. Trần Thị Đoan Trinh

 

- Phụ trách công tác giáo vụ Đại học

- Cố vấn học tập

ttdoantrinh@hcmussh.edu.vn

17

CN. Đường Thị Thanh Thủy

 

Thư ký khoa

thuyduong@hcmussh.edu.vn

18

ThS. Nguyễn Thanh Hải

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

nthai@hcmussh.edu.vn

19

ThS. Đỗ Xuân Biên

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

biendoxuan@hcmussh.edu.vn

20

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

ngvanhoang@hcmusssh.edu.vn

21

ThS. Lê Thùy Ngân

 

Đang học NCS tại Hà Lan

lethuyngan@hcmussh.edu.vn

22

ThS. Bàng Anh Tuấn

 

Phụ trách AUF (chương trình tiếng Pháp)

tuanbang@hcmussh.edu.vn 

23

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

 

Đang học NCS tại Úc

phamthibichngoc@hcmussh.edu.vn  

  24  ThS. Trần Thị Huyền  

 - Phụ trách giáo vụ chính quy 

- Phụ trách AUF (chương trình tiếng Pháp)

   huyentran@hcmussh.edu.vn

 

 


  • Danh sách Cố vấn học tập: ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân; ThS. Trần Thị Đoan Trinh; ThS. Hoàng Trọng Tuân.
  • Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Lớp Giảng viên phụ trách Ghi chú
Khóa 2016-2020  ThS. Ngô Tùng Lâm  
Khóa 2015-2019  TS. Lê Đức Tuấn  
Khóa 2014-2018: Địa lý Môi trường  ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 
Khóa 2014-2018: Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng
 ThS. Hoàng Trọng Tuân
 
Khóa 2014-2018: Địa lý Dân số và Xã hội
 ThS. Châu Thị Thu Thủy  
Khóa 2014-2018: Bản đồ - Viễn thám và GIS
 ThS. Lê Chí Lâm  
Khóa 2013-2017: Địa lý Môi trường
 ThS. Hà Thị Minh Phúc
 
Khóa 2013-2017: Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng
 ThS. Trần Thị Đoan Trinh
 
Khóa 2013-2017: Địa lý Dân số và Xã hội
 TS. Ngô Thị Thu Trang
 
Khóa 2014-2018: Bản đồ - Viễn thám và GIS
 ThS. Lê Chí Lâm
 

 


TS. Nguyễn Thị Phượng Châu


Trưởng bộ môn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.