Cơ cấu tổ chức và nhân sự

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA ĐỊA LÝ

1.1.Tổ chức Đảng và Đoàn thể

- Chi bộ Khoa Địa Lý

- Công Đoàn Khoa Địa Lý

2. Chính quyền

- Trưởng khoa phụ trách chung

- Phó trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo

- Phó trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Trưởng bộ môn Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng

- Trưởng bộ môn Địa Lý Môi Trường

- Trưởng bộ môn Địa Lý Dân Số và Xã Hội

- Trưởng bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

3. Hội đồng khoa học và đào tạo

1 - TS. Lê Thanh Hoà, Chủ tịch 

2 - ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân, Thư ký 

3 - TS. Nguyễn Thị Phượng Châu, Ủy viên 

4 - TS. Phạm Gia Trân, Ủy viên 

5 - ThS. Lê Chí Lâm, Ủy viên

6 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Uỷ viên

7 - ThS. Bàng Anh Tuấn, Uỷ viên

8 - TS. Lê Đức Tuấn, Ủy viên 

9 - TS. Trương Thị Kim Chuyên, Ủy viên 

10 - TS. Ngô Thanh Loan, Ủy viên 

11 - TS. Lê Xuân Thuyên, Uỷ viên

12 - TS. Vũ Ngọc Hùng, Uỷ viên

13 - PGS. TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên

Quyết định và danh sách hội đồng khoa học xem tại đây.

2. NHÂN SỰ KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc kiêm nhiệm

Email

1

TS. Lê Thanh Hoà

Trưởng Khoa

Phụ trách chung

hoalethanh@hcmussh.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân

Phó khoa

- Phụ trách quản lý đào tạo và CTSV

- Cố vấn học tập

vietngan@hcmussh.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ

Trưởng bộ môn

Trưởng phòng thí nghiệm môi trường

- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa lý Môi trường

- Phụ trách công tác quản lý phòng thí nghiệm môi trường

ntthien@hcmussh.edu.vn

4

TS. Nguyễn Thị Phượng Châu

Trưởng bộ môn

- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng.

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu.

ntpchau@hcmussh.edu.vn

5

TS. Phạm Gia Trân

Trưởng bộ môn

Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa lý Dân số - Xã hội

phamgiatran4@hcmussh.edu.vn

 6

ThS. Lê Chí Lâm

Trưởng bộ môn

Trưởng phòng thực hành hệ thống thông tin Địa lý

- Phụ trách công tác quản lý bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

- Phụ trách công tác quản lý phòng thực hành hệ thống thông tin Địa lý

lechilam@hcmussh.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Chủ tịch công đoàn

Phụ trách công tác công đoàn khoa

ntpdung@hcmussh.edu.vn

8

TS. Ngô Thị Thu Trang

Trưởng phòng

Đào tạo

Phụ trách AUF (chương trình tiếng Pháp)

thutrangnt@hcmussh.edu.vn

9

ThS. Châu Thị Thu Thủy

 

thuychaugl@hcmussh.edu.vn

10

ThS. Hà Thị Minh Phúc

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

phuc.htm@hcmussh.edu.vn

11

TS. Hoàng Trọng Tuân

 

- Công tác sinh viên

- Cố vấn học tập

tuanhoang@hcmussh.edu.vn

12

TS. Trương Thị Kim Chuyên

 

 

chuyenttk@hcmussh.edu.vn

13

TS. Lê Đức Tuấn

 

 

leductuan@hcmussh.edu.vn

14

ThS. Ngô Tùng Lâm

 

 

ngotunglam1981@hcmussh.edu.vn

15

ThS. Trần Thị Đoan Trinh

 

Cố vấn học tập

ttdoantrinh@hcmussh.edu.vn

16

CN. Đường Thị Thanh Thủy

 

Thư ký khoa

thuyduong@hcmussh.edu.vn

17

ThS. Nguyễn Thanh Hải

 

Đang học NCS tại Nhật Bản

nthai@hcmussh.edu.vn

18

ThS. Lê Thùy Ngân

 

Đang học NCS tại Hà Lan

lethuyngan@hcmussh.edu.vn

19

ThS. Bàng Anh Tuấn

 

Phụ trách AUF (chương trình tiếng Pháp)

tuanbang@hcmussh.edu.vn

20

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

 

Đang học NCS tại Úc

phamthibichngoc@hcmussh.edu.vn

21

ThS. Trần Thị Huyền

 

Đang học NCS tại Pháp
 

huyentran@hcmussh.edu

22

ThS. Ngô Hoàng Đai Long

 

Giáo vụ Sau đại học

ngohoangdailong@hcmussh.edu.vn

23

ThS. Trần Văn Thương

 

GVCN K40

tvthuong@hcmussh.edu.vn

24 

ThS. Nguyễn Thị Oanh

 

Giáo vụ Đại học

nguyenoanh@hcmussh.edu.vn

25

ThS. Châu Ngọc Thái

 

 

thainc@hcmussh.edu.vn

26

ThS. Nguyễn Linh Thoại

 

Giáo vụ AUF (Chương trình tiếng Pháp)

linhthoai.nguyen@hcmussh.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.