Cơ cấu tổ chức

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA ĐỊA LÝ

    1.Tổ chức Đảng và Đoàn thể

- Chi bộ Khoa Địa Lý

- Công Đoàn Khoa Địa Lý

     2. Chính quyền

- Trưởng khoa phụ trách chung

- Phó trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo

- Phó trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Trưởng bộ môn Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng

- Trưởng bộ môn Địa Lý Môi Trường

- Trưởng bộ môn Địa Lý Dân Số và Xã Hội

- Trưởng bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

      3. Hội đồng khoa học và đào tạo

1-TS. Phạm Gia Trân, Trưởng khoa Địa Lý, chủ tịch hội đồng

2-TS. Nguyễn Thị Phượng Châu, phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng, thư ký hội đồng

3-TS. Ngô Thị Thu Trang, phó trưởng khoa, ủy viên hội đồng

4-TS. Lê Thanh Hòa, Trưởng bộ môn Địa lý Môi trường, ủy viên hội đồng

5-TS. Lê Đức Tuấn, ủy viên hội đồng

6-ThS. Lê Chí Lâm, Trưởng bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS, ủy viên hội đồng

7-ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân, Trưởng bộ môn Địa lý Dân số-Xã hội, ủy viên hội đồng

8-TS. Thái Thị Ngọc Dư, ủy viên hội đồng

9-TS. Ngô Thanh Loan, ủy viên hội đồng

10-TS. Trương Thị Kim Chuyên, ủy viên hội đồng

II. PHẦN NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

TS. Phạm Gia Trân

Trưởng Khoa

Phụ trách chung

phamgiatran4@hcmussh.edu.vn

2

TS. Nguyễn Thị Phượng Châu

Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn

 

Phụ trách công tác đào tạo chính quy và công tác sinh viên

Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa Lý Kinh tế và Phát triển vùng

ntpchau@hcmussh.edu.vn

3

TS. Ngô Thị Thu Trang

Phó trưởng khoa

 

Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 

thutrangnt@hcmussh.edu.vn

4

TS. Lê Thanh Hòa

Trưởng bộ môn

Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa Lý Môi Trường

hoalethanh@hcmussh.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân

Trưởng bộ môn

Phụ trách công tác quản lý bộ môn Địa Lý Dân Số và Xã Hội

Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng

vietngan@hcmussh.edu.vn

6

ThS. Lê Chí Lâm

Trưởng bộ môn

Trưởng phòng

Phụ trách công tác quản lý bộ môn Bản đồ, Viễn Thám và GIS

Phụ trách công tác quản lý phòng thực hành hệ thống thông tin Địa lý

lechilam@hcmussh.edu.vn

7

ThS. Châu Thị Thu Thủy

 


Phụ trách công tác giáo vụ Sau đại học

thuychaugl@hcmussh.edu.vn

8

ThS. Hà Thị Minh Phúc

 


Đang bọc NCS tại Nhật Bản

phuc.htm@hcmussh.edu.vn

9

ThS. Hoàng Trọng Tuân

 

Phụ trách công tác sinh viên

tuanhoang@hcmussh.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ

Trưởng phòng

Phụ trách công tác chi bộ khoa

Phụ trách công tác quản lý phòng thí nghiệm môi trường

ntthien@hcmussh.edu.vn

11

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Chủ tịch công đoàn

Phụ trách công tác công đoàn khoa

ntpdung@hcmussh.edu.vn

12

TS. Trương Thị kim Chuyên

 

 

chuyenttk@hcmussh.edu.vn

13

TS. Lê Đức Tuấn

 

 

leductuan@hcmussh.edu.vn

14

ThS. Hồ Kim Thi

 

Đang học tập tại Đài Loan

hokimthi@hcmussh.edu.vn

15

ThS. Ngô Tùng Lâm

 

 

ngotunglam1981@hcmussh.edu.vn

16

ThS. Trần Thị Đoan Trinh

 

Phụ trách công tác giáo vụ Đại học

ttdoantrinh@hcmussh.edu.vn

17

CN. Đường Thị Thanh Thủy

 

Thư ký khoa

thuyduong@hcmussh.edu.vn

18

ThS. Nguyễn Thanh Hải

 

Đang bọc NCS tại Nhật Bản

nthai@hcmussh.edu.vn

19

ThS. Đỗ Xuân Biên

 

Đang bọc NCS tại Nhật Bản

biendoxuan@hcmussh.edu.vn

20

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

 

Đang bọc NCS tại Nhật Bản

ngvanhoang@hcmusssh.edu.vn

21

ThS. Lê Thùy Ngân

 

Đang bọc NCS tại Hà Lan

lethuyngan@hcmussh.edu.vn

22

ThS. Hồ Thị Hương Giang

 

Đang bọc NCS tại Pháp

hogiang@hcmussh.edu.vn

23

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

 

Đang bọc NCS tại Úc

phamthibichngoc@hcmussh.edu.vn  

 24  ThS Lê Thị Mỹ Hạnh    Phụ trách giáo vụ chính quy và admin  lethimyhanh0810@gmail.com 

 

 


  • Danh sách Cố vấn học tập: TS. Nguyễn Thị Phượng Châu và ThS. Châu Thị Thu Thủy
  • Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp

Lớp Giảng viên phụ trách Ghi chú
Khóa 2016-2020  ThS. Ngô Tùng Lâm  
Khóa 2015-2019  TS. Lê Đức Tuấn  
Khóa 2014-2018: Địa lý Môi trường  ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
 
Khóa 2014-2018: Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng
 ThS. Hoàng Trọng Tuân
 
Khóa 2014-2018: Địa lý Dân số và Xã hội
 ThS. Châu Thị Thu Thủy  
Khóa 2014-2018: Bản đồ - Viễn thám và GIS
 ThS. Lê Chí Lâm  
Khóa 2013-2017: Địa lý Môi trường
 ThS. Hà Thị Minh Phúc
 
Khóa 2013-2017: Địa lý Kinh tế và Phát triển vùng
 ThS. Trần Thị Đoan Trinh
 
Khóa 2013-2017: Địa lý Dân số và Xã hội
 TS. Ngô Thị Thu Trang
 
Khóa 2014-2018: Bản đồ - Viễn thám và GIS
 ThS. Lê Chí Lâm
 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.