Hội thảo khoa học

Tổ chức hội thảo khoa học là một trong những hoạt động hàng năm của khoa Địa lý. Nhiều hội thảo khoa học do khoa Địa lý tổ chức đa thu hút được sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu trong và ngoài trường, được đánh giá cao về kết quả. Điển hình có thể kể đến các hội thảo như “Các vấn đề kinh tế-xã hội và môi trường của việc sử dụng đất trong định cư và tái định cư tại Nam bộ”, đã được tổ chức năm 2008; “Khoa học Địa lý và các vấn đề biến đổi khí hậu: Nghiên cứu và giảng dạy”, tổ chức năm 2010; “Du lịch biển đảo và phát triển bề vững” tổ chức năm 2011. Năm 2012, hội thảo khoa học khoa Địa lý được tổ chức vào tháng 6/2012 với chủ đề "Các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy Địa lý".

Hội nghị khoa học Trẻ được tổ chức hàng năm là nơi để các nghiên cứu sinh, học viên cao học và cán bộ trẻ của Khoa gặp gỡ, trình bày và trao đổi các kết quả nghiên cứu của mình nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một thế mạnh nổi bật của khoa Địa lý. Các em sinh viên của khoa Địa lý đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng, ứng dụng các kiến thức được học vào thực tế, phát huy tính năng động và sáng tạo của tuổi trẻ.

Tính đến năm 2011, kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Địa lý đã mang về 23 giải thưởng cấp Bộ, nhiều giải thưởng cấp Thành phố và cấp Trường. Với thành tích này, nhiều năm liên tục khoa Địa lý đã được nhận giấy khen của trường trong công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.