Tầm nhìn, sứ mạng

KHOA ĐỊA LÝ

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

1. Tầm nhìn

 Khoa Địa lý phát triển trở thành Khoa định hướng nghiên cứu của trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn-Đại Học Quốc Gia TP.HCM và có uy tín hàng đầu trong đào tạo và nghiên cứu các lãnh vực khoa học Địa Lý tại Việt Nam và tại ASEAN.

  

2. Sứ mạng

 Khoa Địa Lý là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao; cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực khoa học Địa Lý; cung cấp các sản phẩm khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

  

3. Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016-2020

 Trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu trọng tâm của Khoa Địa Lý là:

1- Phát triển nguồn nhân lực;

2- Nâng cao chất lượng đào tạo và gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học;

3- Tăng năng lực nghiên cứu của cán bộ và tăng hiệu quả ứng dụng của các đề tài nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và phục vụ cộng đồng;

4- Mở rộng các quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong nước và quốc tế.

 

 4. Triết lý giáo dục (Hệ thống các giá trị cơ bản)       

1- Phát triển con người là nhiệm vụ trọng tâm

2- Đào tạo hướng đến hình thành và phát triển tư duy độc lập, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo cho người học;

3- Học để có kiến thức, học để làm việc, học để biết chung sống với nhau, học để phục vụ cộng đồng và học để tự lập.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.