Hệ thống thông tin Địa lý

Phòng Hệ thống thông tin địa lý hỗ trợ và tham gia phục vụ giảng dạy các môn học cho Bộ Môn Bản Đồ - GIS & Viễn Thám thuộc Khoa Địa lý.

Chức năng, nhiệm vụ
- Nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
Phát triển các nghiên cứu ứng dụng khoa học tiên tiến vào trong giảng dạy, giúp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu khoa học
- Tiếp thu, tìm hiểu và nghiên cứu các ứng dụng trên các trang thiết bị mới.
- Triển khai các chức năng ứng dụng trên các trang thiết bị mới vào nghiên cứu và giảng dạy.
- Xây dựng hoàn chỉnh các qui trình, công nghệ GIS-Viễn Thám và phân tích, xử lý đánh giá môi trường phục vụ trong lãnh vực khoa học Địa Lý và khoa học Xã Hội-Nhân Văn.
- Phối hợp các trường thành viên trong Đại học Quốc Gia trong công tác đào tạo chuyên ngành GIS và Viễn Thám, Môi Trường. Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng công nghệ mới cho nhiều lãnh vực.
Hỗ trợ cho học viên cao học NCS và sinh viên chuyên ngành Bản Đồ-Viễn thám-GIS thực tập và nghiên cứu tại phòng GIS.

Trang thiết bị
Phòng GIS được trang bị hệ thống máy tính gồm máy chủ và máy trạm, các phần mền chuyên dụng GIS và viễn thám và các thiết bị hỗ trợ khác như GPS, máy in và bàn số hoá.

Trưởng phòng
Ths. Lê Chí Lâm (Email: lechilam@gmail.com)
Liên lạc
Phòng C1-33, Cơ sở Linh Trung-Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.