• Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Địa lý học

   

  THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỊA LÝ HỌC 

   

  Mã ngành đào tạo: 60 31 05 01

   

  1. THÔNG TIN CHUNG


  Thời gian tuyển sinh:

  - Đợt 1 (tháng 5 hàng năm)

  - Đợt 2 (tháng 10 hàng năm)


  Hình thức tuyển sinh:

  - Thi tuyển
  - Các môn thi: Ngoại Ngữ, Môi trường học Cơ Bản (Môn Cơ Bản), Cơ sở Địa Lý Nhân Văn (Môn Cơ Sở)


  Đối tượng

  - Không qua chuyển đổi: Tốt nghiệp cử nhân Địa Lý và các ngành Du Lịch, Kinh tế du lịch, Môi trường, Sư phạm Địa lý.
  - Chuyển đổi: Nông Lâm, Quản trị, Kinh tế học, Sinh thái, Đô thị học, Xã hội học, Nhân học, Quy hoạch và quản lý đô thị.


  Các môn học chuyển đổi: 

  1. Cơ sở Địa lý nhân văn (45 tiết)
  2. Cơ sở Địa lý tự nhiên (30 tiết)
  3. Bản đồ đại cương (30 tiết)
  4. Xác suất thống kê (45 tiết)

  Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: file Word, file PDF

   

  LIÊN HỆ

  - Địa chỉ văn phòng: Phòng A.222, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
  - Website:dialy.hcmussh.edu.vn Email: dialy@hcmussh.edu.vn