• Lịch trực văn phòng Khoa

   

  LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ 

   Học kỳ I, năm học 2018 - 2019 (cập nhật 22/08/2018)

   

  Thời gian trực: Sáng: 08:00-11:30Chiều: 13:30-17:00 (cơ sở Đinh Tiên Hoàng); 13:15-16:15 (cơ sở Linh Trung, Thủ Đức)

  Quý Khách liên hệ công việc với BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn vui lòng đặt trước lịch hẹn theo địa chỉ email tại đây.


   

   
   
   
   
   

  GHI CHÚ:

  BCN Ban chủ nhiệm (tư vấn và giải quyết các vấn đề chung của Khoa).

  TBM Trưởng bộ môn (tiếp sinh viên thuộc bộ môn, tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn).

  TTK Thư ký Khoa (nhận và gửi công văn, quản lý văn phòng phẩm và các thiết bị của Khoa, cho mượn tài liệu).

           Trực Văn phòng Khoa (trực điện thoại, tiếp khách đến liên hệ công tác, nhận hồ sơ sinh viên và chuyển cho

  các bộ phận giải quyết). Mượn sách (mỗi sinh viên được mượn 01 quyển, thời hạn 01 tuần).

  CVHT Cố vấn học tập (giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên).

  GVSĐH Giáo vụ sau đại học (giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh).

  GVĐH Giáo vụ đại học (giải quyết các vấn đề: quy chế, thời khóa biểu, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, điểm học tập).

  CTSV Công tác sinh viên (tư vấn và giải quyết các vấn đề về: khen thưởng - kỷ luật, học phí, học bổng,

  điểm rèn luyện, chính sách xã hội, phong trào sinh viên).

  GV AUF Giáo vụ Chương trình tiếng Pháp (giải quyết các vấn đề: thời khóa biểu, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, quản lý

  điểm sinh viên). 

   

  ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ

  Phòng A.222
  Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại văn phòng: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
  Email liên lạcdialy@hcmussh.edu.vn
   

   

   

  LƯU TRỮ

  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 24/09/2018)

  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 22/08/2018)
  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 20/06/2018)

  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 13/04/2018)

  Lịch trực học kỳ 1, năm học 2017-2018