• Lịch trực Khoa Học kì I, Năm học 2020-2021

  LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ 

  Học kỳ I, năm học 2020 - 2021

  Thời gian trực: Sáng: 08:00-11:30Chiều: 13:30-16:30 

  Quý Khách liên hệ công việc với BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn vui lòng đặt trước lịch hẹn theo địa chỉ email tại đây.

  Buổi

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

   

  Sáng

   

  HỌP KHOA

  (Không tiếp sinh viên)

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

   

  AUF: Cô Thu Huyền


   

  BCN: Cô Việt Ngân

   

  GVĐHCô Đoan Trinh

   

  Cô Phương Dung

  : Thầy Tùng Lâm

  TBM: Cô Phượng Châu (Trực tại phòng B15, CS Thủ Đức)

   

   

  TBM:  Thầy Gia Trân (Trực tại phòng B1.1 -14, CS Thủ Đức)

   

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

    

   AUF: Cô Thu Huyền

   

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

  GVĐHCô Oanh

   

  GVSĐH: Thầy Hoàng Long


   

  Chiều

   

  BCN: Thầy Thanh Hòa

   

   

  TBM: Cô Thu Hiền

   

  CTSV - CVHT:

  Thầy Hoàng Tuân   

   

  GVĐHCô Oanh

   

  GVSĐH: Cô Châu Thủy

   

  TKKCô Thanh Thủy 

   

   

  AUF: Cô Thu Huyền

   

   

   

  TBM: Cô Phượng Châu (Trực tại phòng B1.1-14, CS Thủ Đức)

   

  CTSV: Thầy Ngọc Thái (Trực tại phòng A1-12, CS Thủ Đức)

   

  TKK: Cô Thanh Thuỷ

   

  TBB: Thầy Chí Lâm 

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

   

   

  AUF: Cô Thu Huyền 

   

   

   

   

  BCN: Cô Việt Ngân 

   

   

  CTSV - CVHTThầy Hoàng Tuân (Trực tại phòng A-04  CS Thủ Đức)

   

  GVSĐH: Thy Long 


                                                                                                                                                                                                                      

  GHI CHÚ:

  BCN:           Ban chủ nhiệm (tư vấn và giải quyết các vấn đề chung của Khoa)

  CĐ:              Công đoàn (tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến công đoàn viên)

  TKK:           Thư ký khoa (nhận và gửi công văn, quản lý văn phòng phẩm và các thiết bị của Khoa, cho mượn tài liệu.           

  CVHT:         Cố vấn học tập (giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên)

  GVSĐH:       Giáo vụ sao đại học (giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh)

  GVĐH:         Giáo vụ đại học (giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến thời khoá biểu, thi học kỳ, điểm học tập, xét tốt nghiệp cho sinh viên)

  CTSV:          Công tác sinh viên (tư vấn và giải quyết các vấn đề về học phí, học bổng, chế độ chính sách, trợ cấp xã hội, phong trào sinh viên)

  AUF:            Chương trình tiếng Pháp (giải quyết các vấn đề thuộc chương trình AUF: thời khoá biểu, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, quản lý điểm sinh viên

  ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ

  Phòng A.222
  Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại văn phòng: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
  Email liên lạcdialy@hcmussh.edu.vn
   

   

  LƯU TRỮ

  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 16/05/2019) 

  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 11/01/2019)

  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 10/11/2018)
  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 25/10/2018)

  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 24/09/2018)

  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 22/08/2018)
  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 20/06/2018)

  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 13/04/2018)

  Lịch trực học kỳ 1, năm học 2017-2018

   

 • LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ 

  Học kỳ II, năm học 2019 - 2020

  Thời gian trực: Sáng: 08:00-11:30Chiều: 13:30-16:30 

  Quý Khách liên hệ công việc với BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn vui lòng đặt trước lịch hẹn theo địa chỉ email tại đây.

  Buổi

  Thứ 2

  Thứ 3

  Thứ 4

  Thứ 5

  Thứ 6

   

  Sáng

   

  HỌP KHOA

  (Không tiếp sinh viên)

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

   

  BCN: Cô Việt Ngân

   

  GVSĐH: Thầy Hoàng Long

   

   

  AUF: Cô Thu Huyền

   

  GVĐH: Cô Đoan Trinh

   

  GVĐH: Cô Oanh

   

  CTSV: Thầy Thái

   

   

   

  TBM: Thầy Chí Lâm

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

   

   

   

  GVĐH: Cô Oanh

   

  GVSĐH: Thầy Hoàng Long

   

  TBM: Cô Phượng Châu

  (trực tại phòng (C1.25, cơ sở TĐ)

   

  AUF: Cô Thu Huyền

   

  Chiều

   

  BCN: Thầy Thanh Hòa

   

  TBM: Cô Thu Hiền

   

  CTSV - CVHT:

  Thầy Hoàng Tuân 

  GVĐH: Cô Oanh

   

  GVSĐH: Thầy

  Hoàng Long (trực tại TTNCBĐ, cơ sở TĐ)

   

  BCN: Cô Việt Ngân

   

  CĐ: Cô Phương Dung

   

  Thầy Tùng Lâm

   

  GVSĐH: Thầy Long 

  (trực tại TTNCBĐ, cơ sở TĐ)

   

  AUF: Cô Thu Huyền

   

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

   

  GVSĐH: Thầy Hoàng Long

  (Từ 18h-20h)

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

   

  BCN: Cô Việt Ngân

   

  GVSĐH: Thầy Long

   

   

  TKK: Cô Thanh Thủy

   

  CTSV - CVHT: Thầy Hoàng Tuân

  (trực tại phòng GV A-04 cơ sở Thủ Đức)

   

  GVSĐH: Thy Long 

  (trc ti TTNCBĐ, cơ s TĐ)

   

  AUF: Cô Thu Huyền

                                                                                                                                                                                                                      

  GHI CHÚ:

  BCN:           Ban chủ nhiệm (tư vấn và giải quyết các vấn đề chung của Khoa)

  CĐ:              Công đoàn (tư vấn và giải quyết các vấn đề liên quan đến công đoàn viên)

  TKK:           Thư ký khoa (nhận và gửi công văn, quản lý văn phòng phẩm và các thiết bị của Khoa, cho mượn tài liệu.           

  CVHT:         Cố vấn học tập (giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên)

  GVSĐH:       Giáo vụ sao đại học (giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh)

  GVĐH:         Giáo vụ đại học (giải đáp, tư vấn các vấn đề liên quan đến thời khoá biểu, thi học kỳ, điểm học tập, xét tốt nghiệp cho sinh viên)

  CTSV:          Công tác sinh viên (tư vấn và giải quyết các vấn đề về học phí, học bổng, chế độ chính sách, trợ cấp xã hội, phong trào sinh viên)

  AUF:            Chương trình tiếng Pháp (giải quyết các vấn đề thuộc chương trình AUF: thời khoá biểu, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, quản lý điểm sinh viên

  ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ

  Phòng A.222
  Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại văn phòng: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
  Email liên lạcdialy@hcmussh.edu.vn
   

  LƯU TRỮ

  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 16/05/2019) 

  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 11/01/2019)

  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 10/11/2018)
  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 25/10/2018)

  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 24/09/2018)

  Lịch trực Khoa học kì 1, năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 22/08/2018)
  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 20/06/2018)

  Lịch trực Khoa học kì 2, năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 13/04/2018)

  Lịch trực học kỳ 1, năm học 2017-2018

   

 • Lịch trực văn phòng Khoa - HK I (2019-2010)

  LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ 

   Học kỳ I, năm học 2019 - 2020

   

  Thời gian trực: Sáng: 08:00-11:30Chiều: 13:30-16:30 

  Quý Khách liên hệ công việc với BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn vui lòng đặt trước lịch hẹn theo địa chỉ email tại đây.