• Liên hệ - Hỏi đáp

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  Trưởng Khoa: TS. Lê Thanh Hoà; Email: hoalethanh@hcmussh.edu.vn

  Phó Khoa: TS. Đỗ Xuân Biên; Email: biendo@hcmussh.edu.vn

  Phó Khoa: ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân; Email: vietngan@hcmussh.edu.vn

   
  TRƯỞNG BỘ MÔN

  Trưởng Bộ môn Địa lý Môi trường: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền; Email: ntthien@hcmussh.edu.vn

  Trưởng Bộ môn Địa lý Kinh tế và PTV: TS. Nguyễn Thị Phượng Châu; Email:ntpchau@hcmussh.edu.vn 

  Trưởng Bộ môn Dân số - Xã hộiTS. Phạm Gia Trân; Email: phamgiatran4@hcmussh.edu.vn 

  Trưởng Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS: ThS. Lê Chí Lâm; Email: lechilam@hcmussh.edu.vn

  CỐ VẤN HỌC TẬP
   

  GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

  EMAIL

  Nguyễn Quang Việt Ngân

  tuvansinhviendialy@hcmussh.edu.vn

  Trần Thị Đoan Trinh

  Thầy Hoàng Trọng Tuân

   

  CHUYÊN TRÁCH GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

  CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

  GV PHỤ TRÁCH

  Thư ký khoa:

  - Trực điện thoại; nhận và gửi công văn; tiếp khách đến liên hệ công tác; nhận hồ sơ của sinh viên và gửi cho các bộ phận.

  - Quản lý VPP và các thiết bị của khoa.

  - Cho mượn sách, tài liệu tham khảo và thiết bị phục vụ học tập

  Đường Thị Thanh Thủy

  thuyduong@hcmussh.edu.vn

  Giáo vụ sau đại học: Giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh

  Thầy Ngô Hoàng Đại Long

  giaovusdhdialy@gmail.com

  Giáo vụ đại học: Hướng dẫn quy chế học vụ chung, chương trình đào tạo, xét làm khóa luận, xét tốt nghiệp cho sinh viên chính quy

  Trần Thị Đoan Trinh

  ttdoantrinh@hcmussh.edu.vn

  Giáo vụ đại học: Thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy (lịch dạy, phòng học), lịch thi, điểm thi cho sinh viên chính quy

  Trần Thị Huyền (phụ trách về giảng viên, lịch học, phòng thi)

  huyentran@hcmussh.edu.vn

  Nguyễn Thị Trâm (phụ trách về lịch thi, đề thi, coi thi, bảng điểm, điểm thi)

  tramnguyen.qsx@gmail.com


  Giáo vụ AUF: Phụ trách các nội dung của chương trình AUF: thời khóa biểu, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, quản lý điểm.

  Trần Thị Huyền

  huyentran@hcmussh.edu.vn

  Công tác sinh viên: Phụ trách khen thưởng - kỷ luật, học bổng, điểm rèn luyện, chính sách xã hội, phong trào hoạt động của sinh viên,...

  Thầy Hoàng Trọng Tuân

  ctsvdialy@hcmussh.edu.vn

   

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ BAN CÁN SỰ CÁC LỚP (xem theo năm học)

  Năm học 2017-2018

  Năm học 2016-2017

  Năm học 2015-2016

  CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (xem tại đây)

   
  ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ
  Phòng A.222
  Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  ĐT Văn phòng: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
  Email liên lạcdialy@hcmussh.edu.vn

  Vị trí trên Google Maps