• Liên hệ - Hỏi đáp

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  Trưởng Khoa: TS. Lê Thanh Hoà; Email: hoalethanh@hcmussh.edu.vn

  Phó Trưởng KhoaTS. Nguyễn Thanh Hải; Email: nthai@hcmussh.edu.vn

  Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Quang Việt Ngân; Email: vietngan@hcmussh.edu.vn

   
   
  TRƯỞNG BỘ MÔN

  Trưởng Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS: ThS. Lê Chí Lâm; Email: lechilam@hcmussh.edu.vn

  Trưởng Bộ môn Dân số - Xã hộiTS. Phạm Gia Trân; Email: phamgiatran4@hcmussh.edu.vn

  Trưởng Bộ môn Địa lý Môi trường: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền; Email: ntthien@hcmussh.edu.vn

  Trưởng Bộ môn Địa lý Kinh tế và PTV: TS. Nguyễn Thị Phượng Châu; Email: ntpchau@hcmussh.edu.vn 

   

  CỐ VẤN HỌC TẬP

   

  GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

  EMAIL

  Nguyễn Quang Việt Ngân

  tuvansinhviendialy@hcmussh.edu.vn

  Trần Thị Đoan Trinh

  Thầy Hoàng Trọng Tuân

   

  CHUYÊN TRÁCH GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

  CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH

  GV PHỤ TRÁCH

  Thư ký khoa:

  - Trực điện thoại; nhận và gửi công văn; tiếp khách đến liên hệ công tác; nhận hồ sơ của sinh viên và gửi cho các bộ phận.

  - Quản lý văn phòng phẩm và các thiết bị của khoa.

  - Cho mượn sách, tài liệu tham khảo và thiết bị phục vụ học tập

  Đường Thị Thanh Thủy

  dialy@hcmussh.edu.vn

  Giáo vụ sau đại học: Giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập của học viên cao học và nghiên cứu sinh

  Thầy Ngô Hoàng Đại Long

  giaovusdhdialy@gmail.com

  Giáo vụ đại học: Hướng dẫn quy chế học vụ chung, chương trình đào tạo, xét làm khóa luận, xét tốt nghiệp cho sinh viên chính quy

  Trần Thị Đoan Trinh

  ttdoantrinh@hcmussh.edu.vn

  Giáo vụ đại học: Hỗ trợ đăng ký môn học; Thời khóa biểu, theo dõi giảng dạy (lịch dạy, phòng học), lịch thi, điểm thi cho sinh viên chính quy, phúc khảo điểm thi.

   Nguyễn Thị Oanh

  hocvudialy@hcmussh.edu.vn

  Phụ trách Ngoại ngữ không chuyên

  Đường Thị Thanh Thủy

  ngoaingukhongchuyendialy@gmail.com

   

  Giáo vụ AUF (Chương trình tiếng Pháp): Phụ trách các nội dung của chương trình AUF: thời khóa biểu, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, quản lý điểm.

  Mai Thu Huyền 

  maithuhuyen.auf@hcmussh.edu.vn
   

  Công tác sinh viên: Phụ trách khen thưởng - kỷ luật, điểm rèn luyện, chính sách xã hội, phong trào hoạt động của sinh viên,...


  Công tác sinh viên: Phụ trách học bổng


  Thầy Hoàng Trọng Tuân

  ctsvdialy@hcmussh.edu.vn

    

  Thầy Châu Ngọc Thái

  thainc@hcmussh.edu.vn


   

  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ BAN CÁN SỰ CÁC LỚP (xem theo năm học)

  Năm học 2017-2018

  Năm học 2016-2017

  Năm học 2015-2016

  CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (xem tại đây)

   
  ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG KHOA ĐỊA LÝ
  Phòng A.222
  Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  ĐT Văn phòng: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
  Email liên lạcdialy@hcmussh.edu.vn

  Vị trí trên Google Maps