• Thông tin tuyển sinh Tiến sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

   

  THÔNG TIN TUYỂN SINH TIẾN SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   (Management of Natural Resources and Environment)

  Mã ngành đào tạo: 62 85 01 01

     

  THÔNG TIN TUYỂN SINH

   

  1. DỰ BỊ TIẾN SĨ

  Thời gian xét tuyển: tháng 10 hàng năm

   Hình thức xét tuyển:

  - Xét hồ sơ của ứng viên gồm các bằng cấp, chứng chỉ, quá trình học tập, làm việc, lý lịch khoa học…

  - Trình bày bài luận về dự định nghiên cứu của ứng viên nghiên cứu sinh tiến sĩ


  2. NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ

  Thời gian xét tuyển: tháng 5 hàng năm

  Hình thức xét tuyển

  - Xét hồ sơ của ứng viên gồm các bằng cấp, chứng chỉ, quá trình học tập, làm việc, lý lịch khoa học…

  - Bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh

  Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: file Wordfile PDF

   

   

  LIÊN HỆ

  - Địa chỉ văn phòng: Phòng A.222, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
  - Website:dialy.hcmussh.edu.vn  Email: dialy@hcmussh.edu.vn